S čím sa stretávali PROROCI v tomto svete?

S čím sa stretávali PROROCI v tomto svete? Na čo narážajú PROROCI v tomto svete? Čo sa deje, keď do sveta prichádza Prorok? Čo od neho ľudia vyžadujú? Kto v človeku provokuje pochybnosti a odmietanie vo vzťahu k Prorokovi? Čo je cieľom príchodu Prorokov do tohto sveta? Prečo sa Prorokmi prinášané Znalosti stáročia prekrúcali? Čo je potrebné, aby nedochádzalo k prekrúcaniu Znalostí? S čím sa stretávali PROROCI v tomto svete? S čím sa stretávali PROROCI v tomto svete? S čím sa stretávali PROROCI v tomto svete?