Svätý Juraj | Drakobijec

Svätý Juraj | Drakobijec Obraz svätého Juraja je pre templárov veľmi dôležitý. Svätý Juraj sa im totiž zjavil na východe v bielom plášti s červeným krížom. Svätý Juraj | Drakobijec Svätý Juraj | Drakobijec Svätý Juraj | Drakobijec