„Úskoky vedomia na duchovnej ceste“. Fragment z videa „Od ateistu k svätosti“

„Úskoky vedomia na duchovnej ceste“. Fragment z videa „Od ateistu k svätosti“ Kto nepočul v sebe také myšlienky – argumenty svojho vedomia pri vykonávaní duchovných praktík: „Nedokážeš to! Nie si toho hoden! Si slabý! Nepodarí sa ti to!“, „Chcem spať“, „treba byť svieži a v tom stave to bude nekvalitné“, Radšej to vykonávať v inej nálade“, či „Máš málo skúseností! Keď nazbieraš trošku skúseností, potom sa ti to snáď podarí?“... Ako sa zbaviť takých nutkavých myšlienok? Čo robiť v takých situáciách? Ako sa naučiť Milovať? Veď Láska je to – čo dáva Život. „Úskoky vedomia na duchovnej ceste“. Fragment z videa „Od ateistu k svätosti“ „Úskoky vedomia na duchovnej ceste“. Fragment z videa „Od ateistu k svätosti“ „Úskoky vedomia na duchovnej ceste“. Fragment z videa „Od ateistu k svätosti“