Zjednotenie vychádza zo srdca | Dr. Ichak Kalderon Adizes

Zjednotenie vychádza zo srdca | Dr. Ichak Kalderon Adizes Podľa Darwinovej teórie pochádzame zo šimpanzov, kde je najsilnejší vodca. V kočovných spoločnostiach to tak bolo. S príchodom priemyselnej revolúcie sa do popredia dostal rozum a moc. Nacistické Nemecko nebolo náhodou v ľudských dejinách. Ukázalo, čo sa stane, keď v spoločnosti vládne rozum, moc a žiadne srdce. Ak v tom budeme pokračovať, zničíme sami seba. V súčasnosti žijeme v postindustriálnej spoločnosti, v ktorej najväčšie korporácie zhromažďujú informácie a manipulujú s nimi. Rozum je na odchode a čo sa stane v budúcnosti? Zjednotenie vychádza zo srdca | Dr. Ichak Kalderon Adizes Zjednotenie vychádza zo srdca | Dr. Ichak Kalderon Adizes Zjednotenie vychádza zo srdca | Dr. Ichak Kalderon Adizes