Znamenia posledných dní | Trailer | Kaleidoskop faktov

Znamenia posledných dní | Trailer | Kaleidoskop faktov Morálny úpadok ľudstva, pandémia, narastanie klimatických katastrof, psychických ochorení ako aj spoločenskej, sociálnej, politickej a ekologickej krízy. Ľudstvo sa dostalo na pokraj zániku. Znamenia posledných dní | Trailer | Kaleidoskop faktov Znamenia posledných dní | Trailer | Kaleidoskop faktov Znamenia posledných dní | Trailer | Kaleidoskop faktov