ZVESTOVATELIA POSLEDNÝCH DNÍ. ČO SA NAPĹŇA?

ZVESTOVATELIA POSLEDNÝCH DNÍ. ČO SA NAPĹŇA? Čo sa napĺňa? Predpovede o posledných časoch, o Období Križovatky sa napĺňajú veľkou rýchlosťou. Dnes možno vidieť všetky príznaky, na ktoré upozorňovali predkovia v posvätných písmach rôznych náboženstiev sveta – duchovno-mravný úpadok ľudstva, globálne prírodné kataklizmy, zrýchlenie času a mnohé iné.  ZVESTOVATELIA POSLEDNÝCH DNÍ. ČO SA NAPĹŇA? ZVESTOVATELIA POSLEDNÝCH DNÍ. ČO SA NAPĹŇA? ZVESTOVATELIA POSLEDNÝCH DNÍ. ČO SA NAPĹŇA?