Jsi připraven? (youtube titulky)

Jsi připraven? (youtube titulky) Upřímný rozhovor o Pravdě a o volbě, která mění svět. Předpovědi Soudného dne, o nichž mluvil Prorok Mohamed, se naplňují. Nyní je na každém, aby si určil, s kým bude: „S Bohem, se ctí, se svědomím, nebo se šajtanem?“. Komu člověk slouží během dne? Jste si jisti, že jako věřící toho či onoho náboženství jdete skutečně k Bohu? Proč si tedy lidé nerozumějí, je-li Bůh jeden? Jsi připraven? (youtube titulky) Jsi připraven? (youtube titulky) Jsi připraven? (youtube titulky)