Si pripravený? (slovenský dabing)

Si pripravený? (slovenský dabing) Úprimný rozhovor o Pravde, o voľbe, ktorá mení svet. Napĺňajú sa predpovede Súdneho dňa, o ktorých hovoril prorok Mohamed. Teraz každý určuje, s kým je: „S Bohom, so cťou, so svedomím alebo so šajtanom?“ Komu slúži človek počas dňa? Ste si istí, že keď ste veriaci v jednom alebo druhom náboženstve, skutočne idete k Bohu? Tak prečo si ľudia navzájom nerozumejú, ak je Boh jeden? Si pripravený? (slovenský dabing) Si pripravený? (slovenský dabing) Si pripravený? (slovenský dabing)