Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já?

Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já? Lidé odpradávna věděli, že náš hmotný svět je iluzorní a že náš život je jen sen nebo přelud. Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já? Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já? Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já?