Septonika přírody


Lidé odpradávna věděli, že náš hmotný svět je iluzorní a že náš život je jen sen nebo přelud.

V pořadu „Septonika přírody. 4. díl“ jsou ukázány příklady projevu intelektu u různých forem živých organismů.

V pořadu „Septonika přírody, 3. vydání “ jsou ukázány různé příklady projevů Živočišného rozumu nebo septonového pole: chování bakterií, krys, stromů, hvězd a člověka. Tyto příklady se fraktálně opakují v celé matérii, včetně člověka. Dominance, konkurence, hierarchie,...