Paradox mrtvých (český dabing)

Paradox mrtvých (český dabing) Kdo v nás diktuje, určuje téma úvah a soudů, znehybňuje nás a ovlivňuje náš každodenní život? Proč podléháme negativitě? Proč lidé nedokážou najít to pozitivní a sjednotit se? Proč ve spotřebitelském formátu mrtví aktivně ovlivňují rozhodnutí živých? Proč si lidé v tomto světě budují stejně přísnou hierarchii jako ve světě mrtvých? Proč má tolik zdravě uvažujících lidí nutkavou touhu či puzení k sebedestrukci? Je naše vědomí smrtelné? Proč vědomí nevnímá pojem smrti? Odkud se bere myšlenka: „Ať shoří, ať se celý tento svět zhroutí, kéž skončí rychleji“? Kde je náš pud sebezáchovy? Kde je naše touha žít a proč se to děje? Paradox mrtvých (český dabing) Paradox mrtvých (český dabing) Paradox mrtvých (český dabing)