SLUŽBA (české titulky)

SLUŽBA (české titulky) O SLUŽBĚ BOHU ve vyšším chápání a o smyslu lidského života. Jak se z mrtvého stát ŽIVÝM? Co je to Spása a co je to Služba? Co je to Duchovní Svět, Svět, kde vládne láska, harmonie, svoboda? Počátek zrodu všech událostí, jak to probíhá? Na jaké hraně stojí nyní lidstvo? Nebývalá kataklyzmata posledních dní. Co je poslední soud? Jaká proroctví soudného dne jsou zmiňována ve svatých písmech? Očekávání příchodu Utěšitele v křesťanství, Imama Mahdiho v islámu, Maitreji v buddhismu a posla Božího v jiných náboženstvích. Zmínka v proroctvích o Jeho příchodu, o Jeho činnech, o Božím vojsku, o zlatém tisíciletí. O sestrách Allat. Mariánská Služba, Sofijská Služba, o významné roli žen ve službě Duchovnímu Světu. GELIAROVÉ a jejich služba Bohu. Vyšší oddanost Duchovnímu Světu a skutečné chápání podstaty a důležitosti sloužení Bohu. SLUŽBA (české titulky) SLUŽBA (české titulky) SLUŽBA (české titulky)