Tvořivá společnost | Sjednocující mise arménského lidu (youtube titulky)

Tvořivá společnost | Sjednocující mise arménského lidu (youtube titulky) Jaké je poslání arménského lidu v souvislosti se sjednocením lidí a s obrozením duchovních a morálních hodnot lidstva? Hovořili jsme o tom, v upřímném a vroucím rozhovoru, s účastníky projektu Tvořivá společnost z Arménie. Vagan Ovannisjan, politik, politolog, člen nejvyšší rady vedení „Strany Arménského Tvoření“, a Ajk Avagjan, psycholog a inženýr, se s námi podělili o své podněty a potřebu jednat. Účastníci tohoto rozhovoru také hovořili o tom, jak vidí realizaci druhé, politické etapy budování Tvořivé společnosti. Od Vagana Ovannisjana jsme se dozvěděli o historii vzniku „Strany Arménského Tvoření“, jejíž ideologie byla založena na osmi osnovách Tvořivé společnosti. V arménštině zkratka názvu této strany zní jako „hai“ (հայ), což znamená „člověk“, „tvůrce“. Tvořivá společnost | Sjednocující mise arménského lidu (youtube titulky) Tvořivá společnost | Sjednocující mise arménského lidu (youtube titulky) Tvořivá společnost | Sjednocující mise arménského lidu (youtube titulky)