Za život, hodný človeka!

Za život, hodný človeka! Dnes každý človek cíti nespravodlivosť a absurdnosť toho, čo sa deje vo svete. Ale kto ho taký vytvoril? Vari bol svet taký od počiatku? Za život, hodný človeka! Za život, hodný človeka! Za život, hodný človeka!