Знаменията на последните дни | Трейлър | Калейдоскоп от факти

Знаменията на последните дни | Трейлър | Калейдоскоп от факти Морален упадък на човечеството, пандемия, ръст на климатическите катастрофи, психически заболявания, а също обществена, социална, политическа и екологическа криза. Човечеството се оказва на границата на изчезването. Знаменията на последните дни | Трейлър | Калейдоскоп от факти Знаменията на последните дни | Трейлър | Калейдоскоп от факти Знаменията на последните дни | Трейлър | Калейдоскоп от факти