Ohlasy na Hru profesionálov. Do tvorivej spoločnosti s PRAPÔVODNOU FYZIKOU ALLATRA

Ohlasy na Hru profesionálov. Do tvorivej spoločnosti s PRAPÔVODNOU FYZIKOU ALLATRA Vďaka PRAPÔVODNEJ FYZIKE ALLATRA môže ľudstvo urobiť evolučný skok vo vede, keďže fyzika je základom prírodných vied. A k tomu je potrebné zjednotenie a práca mnohých výskumníkov-altruistov, ľudí Cti a Svedomia, ktorí neprišli do vedy kvôli peniazom a sláve, ale kvôli rozvoju samotnej vedy v prospech ľudstva. Ohlasy na Hru profesionálov. Do tvorivej spoločnosti s PRAPÔVODNOU FYZIKOU ALLATRA Ohlasy na Hru profesionálov. Do tvorivej spoločnosti s PRAPÔVODNOU FYZIKOU ALLATRA Ohlasy na Hru profesionálov. Do tvorivej spoločnosti s PRAPÔVODNOU FYZIKOU ALLATRA