Pravda a plevel. Čo je pred ľuďmi skryté | Kaleidoskop faktov. 9. diel

Pravda a plevel. Čo je pred ľuďmi skryté | Kaleidoskop faktov. 9. diel Všetci proroci kedykoľvek prichádzajúci do nášho sveta prinášali ľuďom Znalosti o účele a zmysle života človeka, o ceste do večného sveta Boha a nástrojoch jeho dosiahnutia. Táto Pravda bola jednoduchá a zrozumiteľná všetkým, kto ju bol pripravený prijať. Pravda a plevel. Čo je pred ľuďmi skryté | Kaleidoskop faktov. 9. diel Pravda a plevel. Čo je pred ľuďmi skryté | Kaleidoskop faktov. 9. diel Pravda a plevel. Čo je pred ľuďmi skryté | Kaleidoskop faktov. 9. diel