“Истината и плевелите. Какво е скрито от хората | Калейдоскоп от факти. Част 9”

“Истината и плевелите. Какво е скрито от хората | Калейдоскоп от факти. Част 9” Всички пророци, които някога са идвали в нашия свят, са донасяли на хората Знания за целта и смисъла на човешкия живот, за пътя към вечния свят на Бога и инструментите за неговото постигане. “Истината и плевелите. Какво е скрито от хората  |  Калейдоскоп от факти. Част 9” “Истината и плевелите. Какво е скрито от хората  |  Калейдоскоп от факти. Част 9” “Истината и плевелите. Какво е скрито от хората | Калейдоскоп от факти. Част 9”