Pravda a plevel. Co je lidem skryto | Kaleidoskop faktů. Vydání 9

Pravda a plevel. Co je lidem skryto | Kaleidoskop faktů. Vydání 9 Všichni proroci, kteří kdy přišli na náš svět, přinesli lidem Znalosti o cíli a smyslu lidského života, o cestě do věčného Božího světa a o nástrojích, jak toho dosáhnout. Tato Pravda byla jednoduchá a pochopitelná všem, kdo ji byl ochoten přijmout. Pravda a plevel. Co je lidem skryto | Kaleidoskop faktů. Vydání 9 Pravda a plevel. Co je lidem skryto | Kaleidoskop faktů. Vydání 9 Pravda a plevel. Co je lidem skryto | Kaleidoskop faktů. Vydání 9