„Prečo dochádza k blokovaniu v duchovných otázkach?“ Fragment z videa „Od ateistu k svätosti“

„Prečo dochádza k blokovaniu v duchovných otázkach?“ Fragment z videa „Od ateistu k svätosti“ Prečo dochádza k blokovaniu, ku strachu niečo sa opýtať v duchovných otázkach? Kto nedovoľuje človeku ozvučovať Pravdu? Ako postupovať, ak vedomie atakuje? Prečo vedomie podsúva pochybnosti, či bola duchovná skúsenosť? Prečo človek, ktorý sa raz dotkol skutočného duchovného a z ľahkomyseľnosti ho stratil, ho znova hľadá celý svoj život? „Prečo dochádza k blokovaniu v duchovných otázkach?“ Fragment z videa „Od ateistu k svätosti“ „Prečo dochádza k blokovaniu v duchovných otázkach?“ Fragment z videa „Od ateistu k svätosti“ „Prečo dochádza k blokovaniu v duchovných otázkach?“ Fragment z videa „Od ateistu k svätosti“