Sharon Stone: ,,Iba sám človek môže všetko zmeniť” | Odpoveď pre ALLATRA TV

Sharon Stone: ,,Iba sám človek môže všetko zmeniť” | Odpoveď pre ALLATRA TV ,,Mám pocit, že jednou z najdôležitejších vecí, ktoré môžeme urobiť, je pochopiť, že my ako jednotlivci máme moc." Týmito slovami začala Sharon Stone svoju odpoveď na otázku AllatRa TV na Medzinárodnom filmovom festivale vo švajčiarskom Zürichu. Sharon Stone: ,,Iba sám človek môže všetko zmeniť” | Odpoveď pre ALLATRA TV Sharon Stone: ,,Iba sám človek môže všetko zmeniť” | Odpoveď pre ALLATRA TV Sharon Stone: ,,Iba sám človek môže všetko zmeniť” | Odpoveď pre ALLATRA TV