Sila pozornosti. Trailer | Kaleidoskop faktov 25

Sila pozornosti. Trailer | Kaleidoskop faktov 25 Od nepamäti nás učia rozvíjať myseľ, intelekt a pamäť. Ale o vnútornom potenciáli človeka a o tom, čoho je každý z nás schopný, sa hovorí tak málo. Sila pozornosti. Trailer | Kaleidoskop faktov 25 Sila pozornosti. Trailer | Kaleidoskop faktov 25 Sila pozornosti. Trailer | Kaleidoskop faktov 25