Síla pozornosti. Trailer | Kaleidoskop faktů 25

Síla pozornosti. Trailer | Kaleidoskop faktů 25 Od nepaměti nás učí rozvíjet mysl, intelekt a paměť. Ale o vnitřním potenciálu člověka a o tom, čeho je každý z nás schopen, se mluví tak málo. Síla pozornosti. Trailer |  Kaleidoskop faktů 25 Síla pozornosti. Trailer |  Kaleidoskop faktů 25 Síla pozornosti. Trailer | Kaleidoskop faktů 25