Svätoslav Hamaliar | Potrebujeme spoločnosť i sami seba navzájom

Svätoslav Hamaliar | Potrebujeme spoločnosť i sami seba navzájom Všetko čo si vieme predstaviť vieme i vytvoriť - hmotné, alebo nehmotné. Každý človek nesie zodpovednosť za všetko čo vytvorí aj za úmysel. Všetci vieme čo je dobro, a čím môžeme  prispieť do spoločnosti.  Svätoslav Hamaliar | Potrebujeme spoločnosť i sami seba navzájom Svätoslav Hamaliar | Potrebujeme spoločnosť i sami seba navzájom Svätoslav Hamaliar | Potrebujeme spoločnosť i sami seba navzájom