TRI REÁLNE KROKY, KTORÉ VRÁTIA ĽUĎOM MIER

TRI REÁLNE KROKY, KTORÉ VRÁTIA ĽUĎOM MIER V krátkom úryvku z konferencie TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ. SPOLOČNE MÔŽEME (celá konferencia tu) sú zrozumiteľne vysvetlené nevyhnutné kroky, ktoré treba urobiť smerom k vybudovaniu Tvorivej spoločnosti. Každý, kto pochopil podstatu a dôležitosť celého procesu, môže už dnes urobiť mnoho preto, aby sme spoločne zaistili našej civilizácii šťastnú budúcnosť. TRI REÁLNE KROKY, KTORÉ VRÁTIA ĽUĎOM MIER TRI REÁLNE KROKY, KTORÉ VRÁTIA ĽUĎOM MIER TRI REÁLNE KROKY, KTORÉ VRÁTIA ĽUĎOM MIER