Tvorivá spoločnosť | Medzinárodné konferencie – zjednotenie ľudí kvôli budúcnosti

Tvorivá spoločnosť | Medzinárodné konferencie – zjednotenie ľudí kvôli budúcnosti Dnes je už očividné, že sa spoločnosť musí dostať na úplne novú úroveň rozvoja, vybudovať svet bez vojen, nepriateľstva a kríz. Možno to urobiť len zjednotením celého ľudstva a vybudovaním Tvorivej spoločnosti. Tvorivá spoločnosť | Medzinárodné konferencie – zjednotenie ľudí kvôli budúcnosti Tvorivá spoločnosť | Medzinárodné konferencie – zjednotenie ľudí kvôli budúcnosti Tvorivá spoločnosť | Medzinárodné konferencie – zjednotenie ľudí kvôli budúcnosti