Zdravá strava v Tvorivej spoločnosti | Interview s Petrom Planietom

Zdravá strava v Tvorivej spoločnosti | Interview s Petrom Planietom Peter Planieta známy v oblasti bio-eko potravín. K zdravej výžive sa dostal cez bojové umenie. Rozhovor o zdravej výžive, no i o človeku, jeho pravej ceste, o dualite a celostnom pohľade a taktiež o tom ako to v živote robí on sám. Zdravá strava v Tvorivej spoločnosti | Interview s Petrom Planietom Zdravá strava v Tvorivej spoločnosti | Interview s Petrom Planietom Zdravá strava v Tvorivej spoločnosti | Interview s Petrom Planietom