Zmena začína v Tebe

Zmena začína v Tebe „Ako zmeniť celú spoločnosť?” Túto otázku si kladú mnohí. Spoločnosť zmeníme len spolu a to tak, že začneme meniť samého seba. Aj ty môžeš byť počiatkom zmeny, ktorú chceš vidieť vo svete. Krátky film „Zmena začína v tebe,” ukazuje, aká dôležitá je voľba každého z nás. Ak v tebe zahorí svetielko, môžeš sa s ním podeliť s ostatnými. A tak sa mnohé zmení. Zmena začína v Tebe Zmena začína v Tebe Zmena začína v Tebe