Zodpovednosť v tvorivej spoločnosti

Zodpovednosť v tvorivej spoločnosti V živej diskusii 6 podaní rúk sme otvorili tému a porozprávali sme sa s príslušníkom policajného zboru, aj podporovateľom myšlienky zdieľanej dielne, a ďalšími hosťami čo je to: Zodpovednosť. Čo predstavuje? Ako ju vníma jednotlivec a ako je chápaná z pohľadu spoločnosti? Čo je to kolektívna zodpovednosť? Aká by mala byť Tvorivá spoločnosť, v ktorej je jedným zo základov práve Zodpovednosť? Zodpovednosť v tvorivej spoločnosti Zodpovednosť v tvorivej spoločnosti Zodpovednosť v tvorivej spoločnosti