Kresťanstvo – náboženstvo Lásky

Ohlasy a pochopenia ľudí, ktorí cez prizmu prapôvodných Znalostí pochopili hĺbku učenia Ježiša Krista a zŕn Pravdy, založených v učení a náboženstve Kresťanstva. Keď kráčaš po duchovnej ceste s otvoreným srdcom, napĺňaš sa Láskou a chápeš, čo je to priama cesta k Bohu a Večnému Životu.