Křesťanství – náboženství Lásky

Ohlasy a pochopení lidí, kteří díky prizmatu prapůvodních Znalostí pochopili celou hloubku učení Ježíše Krista a zrnek Pravdy obsažených v učení a náboženství Křesťanství. Když kráčíš duchovní cestou s otevřeným srdcem, tak jsi přeplňuješ Láskou a chápeš, co je přímá cesta k Bohu a věčnému Životu.

Ze zkušeností duchovních starců vychází najevo, že mluví o tomtéž. Teofan Zatvornik, Silván z Athosu a další mluvili o Boží Lásce, o svobodě volby. 

V Křesťanství existuje pojem pocitu blahodárného ohně uvnitř sebe. Co je to? Lidé, kteří měli osobní zkušenost s dotykem Ducha svatého, vysvětlují svůj stav blahosti. V tomto díle také uslyšíme příběh, který hluboce inspiroval a změnil duchovní život Iriny. Pocítila pří...