Videá z relácie VEDOMIE A OSOBNOSŤ


Do ôsmeho dňa sa človek ničím nelíši od zvieraťa. Dostatočne rozvinuté prvotné vedomie má aj šimpanz. Prečo sa potom človek stáva človekom? Čo ho odlišuje od opice, keď majú mimoriadne zhodné biologické charakteristiky, vzorce správania aj intelekt? Vedecké práce, analy...

Starodávne znaky Allat a AllatRa vo všetkých kultúrach sveta. História. Artefakty. Symboly. Znaky Allat a AllatRa odpradávna existovali v kultúrach všetkých národov sveta, na každom kontinente. V tomto videu je historický výber znakov a symbolov Allat a AllatRa z Ázie,...

"Život dočasný nebýva, dočasnou býva iba existencia". Rigden Djappo

Znalosti o prvotnom a druhotnom vedomí človeka a jeho fungovaní poskytujú nové, komplexné chápanie toho, prečo vzniká alkoholizmus.  Aká je príčina pijanstva a závislosti na alkohole? Akú úlohu v tom hrá prvotné vedomie človeka a čo sa deje na psychickej a fyzickej ú...

Kto hovorí v TVOJOM VEDOMÍ? Čo sa odohráva v tvojej mysli? Prečo sa v myšlienkach často rysujú obrazy iných ľudí, znejú rôzne hlasy, rozohrávajú sa celé scény a dialógy? Čie sú to hlasy, odkiaľ sú tieto obrazy a kde si uprostred toho všetkého SKUTOČNÝ TY? Ako má človek...

Na čo narážajú PROROCI v tomto svete? Čo sa deje, keď do sveta prichádza Prorok? Čo od neho ľudia vyžadujú? Kto v človeku provokuje pochybnosti a odmietanie vo vzťahu k Prorokovi? Čo je cieľom príchodu Prorokov do tohto sveta? Prečo sa Prorokmi prinášané Znalosti stároč...

Toto je živý rozhovor s Igorom Michajlovičom Danilovom. Toto je živá kniha. Toto je počiatok globálnych udalostí, ktoré sa budú neodvratne rozvíjať ďalej. Je to dôsledok toho, čo sa stalo 21. decembra 2012. Toto je nasledujúci krok po knihe „AllatRa“. Odhalenie systému....