Video zpráva o PRAPŮVODNÍ FYZICE ALLATRA


Videa v jiných jazycích
Tieto znalosti pomôžu predpovedať mnohé prírodné procesy, dokonca klimatické katastrofy a pomôcť ľuďom vyrovnať sa z ich následkami.

Videa v jiných jazycích
Čo sú to fundamentálne častice? Z čoho sú zložené elementárne častice? Ako ich riadiť? Odkiaľ sa objavuje a kam mizne viditeľná hmota? Na čom sú postavené zákony gravitačného vzájomného pôsobenia? Z čoho sa skladá temná hmota? Ako vytvoriť živý a neživý objekt? Ako zabe...

Videa v jiných jazycích
Tělo, to ještě není celá konstrukce člověka. Energetická konstrukce člověka. Prapůvodní znalosti. Člověk je nejzáhadnější tvor na Zemi. Tělo člověka se zdá být dokonalým biostrojem, který vykonává různé funkce, jak vnější, tak vnitřní.