V medziach reality


Čím sa živia skyfish-e (nebeské tyčinky)? Sú pre nás nebezpečné? Ako je najlepšie filmovať skyfish-e na kameru?

Tento cyklus relácií je venovaný skúmaniu málo študovaných fenoménov, ktoré nás každodenne obklopujú. Jedným z takýchto fenoménov sú skyfish – nebeské ryby, o ktorých budeme hovoriť v prvom diele našej relácie. Skyfishing, lietajúce bytosti, tyčinky – tieto zaujímavé po...