AKO VEDOMIE ZAMIEŇA HĽADANIE BOHA?

AKO VEDOMIE ZAMIEŇA HĽADANIE BOHA? Čo je prvotnou príčinou vzniku negatívnych myšlienok v hlave? Akými programovými šablónami apeluje vedomie, aby dokázalo človeku, že Boh neexistuje? AKO VEDOMIE ZAMIEŇA HĽADANIE BOHA? AKO VEDOMIE ZAMIEŇA HĽADANIE BOHA? AKO VEDOMIE ZAMIEŇA HĽADANIE BOHA?