Prvé pravidlo na duchovnej ceste. Úryvok z relácie Sex a duchovná cesta.

Prvé pravidlo na duchovnej ceste. Úryvok z relácie Sex a duchovná cesta. O čom hovorí prvé pravidlo na duchovnej ceste? Systém ti hovorí: „Nedokážeš“. Smej sa a nepočúvaj a nikdy nepodporuj túto myšlienku, prekračuj ju a choď – dokážeš, dokážeš, priateľ môj, je to ľahké! Prvé pravidlo na duchovnej ceste. Úryvok z relácie Sex a duchovná cesta. Prvé pravidlo na duchovnej ceste. Úryvok z relácie Sex a duchovná cesta. Prvé pravidlo na duchovnej ceste. Úryvok z relácie Sex a duchovná cesta.