Život po smrti (youtube titulky)

Život po smrti (youtube titulky) Toto se dotkne každého. Existuje život po smrti? Pokračuje vědomý život člověka i po smrti? Kdo jsem „já“: tělo, vědomí, duše nebo Osobnost? Proč lidé při setkání se smrtí prožívají vnitřní strach a proč vědomí ignoruje skutečnost „já zemřu“ a snaží se uklidnit tím, že „smrt je sen, zapomnění a nic hrozného se nestane“? Život po smrti (youtube titulky) Život po smrti (youtube titulky) Život po smrti (youtube titulky)