Krátká videa


Na světové šachovnici moci bývají pěšáci obětováni. A to proto, že svoji moc předali jiným.

Dne 12. listopadu 2022 jsme na mezinárodním online fóru „Globální krize. Naše záchrana je ve sjednocení“ vyslovili pravdu o globálních klimatických katastrofách a budoucnosti lidstva.

Máme 17 cílů udržitelného rozvoje, známé jako globální cíle. Byly přijaté v roce 2015 na valném shromáždění OSN, jako plán dosažení lepší budoucnosti pro všechny.

Hodnota života na hraně událostí měnících svět. Jaká katastrofa se řítí na lidstvo? Co se stane v následujících letech? S jakými problémy přežití se bude drtivá většina nyní žijících lidí potýkat?

Dopad čtvrté průmyslové revoluce se projeví na všech úrovních společnosti.

Rizika jsou ve všech sférách a my nejsme připraveni reagovat na důsledky, které brzy nastanou.

Naše planeta vstoupila do období globálních změn, kterým se lidstvo nemůže vyhnout ani je ovlivnit. Jaké jsou základní příčiny toho, co se děje?

Řekneš očividná fakta, a najdou se tací, kteří nevěří a pochybují. Otevři oči. Podívej se na svět a uvidíš, jaká progrese kataklyzmat probíhá. Takže co. Podle tebe bychom měli sedět a čekat, až to bude všechno zničeno? Vždyť se to týká i tebe.

Už dávno existují projekty perpetuum mobile. Ale proč tyto technologie zůstávají nedostupné lidstvu? Co se stane, když se už dnes zavede např. technologie bez palivových generátorů (BPG)?

Již dnes jsou možnosti umělé inteligence obrovské: vytváří léky, řídí vozidla, syntetizuje nové materiály, diagnostikuje nemoci, předpovídá zemětřesení a pomáhá v každodenním životě a výrobě. Je jen jedna otázka: Je v této krásné budoucnosti dost místa pro lidi?

Žijeme na ohromné skládce. Pravděpodobně ji nevidíte z okna, ale vzduch, voda, země – to všechno už je otráveno ODPADEM. Odpad nacházejí všude: od vrcholu hory Everest až na dno Mariánské propasti. Proměnili jsme naši planetu na popelnici.

Vědec je člověk s velkým „Č“, který koná a chápe, že na jeho slovech závisí miliardy lidských životů. Avšak polovina z nich mlčí o tom, že pokud nic neuděláme, tak v nejbližších 10 letech zničí kataklyzmata celé lidstvo. Mlčí o faktech jen kvůli tomu, aby lidi nevystraš...

Svitlana Holinska, majitelka společnosti MediaTech, která má své místo v oblasti showbyznysu, promluvila o nebezpečí i výhodách využívání umělé inteligence.

"Podívejte se, jak efektivně vás umělá inteligence nahradí tam, kde byste to ani nečekali." Tak znějí jedny z prvních slov CODY - jediného řečníka představující umělou inteligenci na konferenci GLOBÁLNÍ KRIZE. TO SE UŽ TÝKÁ KAŽDÉHO.

Videovsuvka z pořadu „KLIMATICKÁ APOKALYPSA: ILUZE NEBO REALITA?”

Když lidé nemají informace, místo toho, aby je sami prozkoumali, často přijímají vnucovaný názor a šíří ho dál. Ale proč bychom měli dělat a myslet jen tak, jak nám to vnucují jiní lidé? Každý člověk je zodpovědný za svou osobní volbu!

Pandemie, hladomor, zemětřesení a bída – varování, která nám zanechali proroci již před 14 000 lety. V jaké době nyní žijeme a co je naším úkolem? Jak mohli proroci vědět o všem, co se děje nyní?

Co jsou to fraktály? Kde se vyskytují? Co je to fraktální geometrie?

Toto video je o jedné z nejkrvavějších válek v historii lidstva - fragment Mezinárodní online-konference “Tvořivá společnost. O čem snili proroci”. Podle různých odhadů se celkové ztráty během druhé světové války pohybovaly od 50 do 80 milionů mrtvých.

Úryvek z knihy AllatRa