PREČO VEDOMIE NECHCE ZJEDNOTENIE? Fragment z videa „Od ateistu k svätosti“.

PREČO VEDOMIE NECHCE ZJEDNOTENIE? Fragment z videa „Od ateistu k svätosti“. Prečo budú v kolektíve, dokonca keď sú dvaja ľudia, aj tak rozmýšľať jeden o druhom zle, ak sú na vedomí? Hry vedomia – rozdeľuj a panuj. Vedomie všemožne odporuje zjednoteniu ľudí, aktivujúc v človeku egoizmus, pýchu, túžbu po moci, agresívny odpor voči iným. A v prvom rade sa usiluje rozdeliť človeka vnútri seba, robiac všetko preto, aby bol človek nečinný v duchovnej rovine, aby vkladal všetku svoju pozornosť do svojich každodenných vzťahov, čím ho takto uzatvára do kolobehu nekonečného prúdu negatívnych myšlienok.  PREČO VEDOMIE NECHCE ZJEDNOTENIE? Fragment z videa „Od ateistu k svätosti“. PREČO VEDOMIE NECHCE ZJEDNOTENIE? Fragment z videa „Od ateistu k svätosti“. PREČO VEDOMIE NECHCE ZJEDNOTENIE? Fragment z videa „Od ateistu k svätosti“.