Vieme, že svet sa už zmenil | 20.03.2021

Vieme, že svet sa už zmenil | 20.03.2021 V živote každého človeka, ale i celého ľudstva sú míľniky, ktoré sú kľučové pre ďalší rozvoj. Aj naše ľudstvo práve prechádza jedným veľmi významným, ktorým bola znaková globálna online konferencia "Tvorivá spoločnosť. O čom snívali proroci". Uskutočnila sa 20. marca 2021 po celom svete na tisícoch online platformách a bola simultánne tlmočená do vyše 45 jazykov. Vieme, že svet sa už zmenil | 20.03.2021 Vieme, že svet sa už zmenil | 20.03.2021 Vieme, že svet sa už zmenil | 20.03.2021