Mezinárodní činnost MSH Allatra

Stovky video recenzí, které byly zaslány na adresu ALLATRA TV účastníky MSH „ALLATRA“ z celého světa, pomáhají vytvořit si představu o tom, jak snadné je začít pozitivní změny ve společnosti, začít jednat teď a tady. Prosím pošlete vaše videa na téma činnosti MSH „ALLATRA“ z různých zemí celého světa, dobré zprávy, iniciativy, reportáže, rozhovory na adresu ALLATRA TV: [email protected] Mezinárodní společenské hnutí „ALLATRA“ – to jsme my, lidé! Je to jedinečné hnutí, nový formát interakce, nový typ komunikace, mezinárodní formát spolupráce a jednoty lidu. Toto je Hnutí lidí pro lidi! Oficiální stránky MSH ALLATRA: allatra.org

Mezinárodní práce týmů v hnutí Allatra je důkazem, jak užitečné je sjednocení lidí, kteří pracují s jedním cílem.

V aktuálních zpravodajských kanálech stále častěji vidíme zprávy o klimatických katastrofách. Zároveň se stále více lidí ptá: Proč se mění klima a co se děje s naší planetou? Při hledání odpovědí na tyto otázky se člověk obrací na obvyklé zpravodajské zdroje. Někdy je v...

Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA – to je jediná rodina, jednota svobodných stejně smýšlejících lidí, kteří před sebe staví jediný cíl a jdou k němu přes společné konání. Koordinační Centrum MSH ALLATRA existuje s jediným cílem – koordinovat naše hnutí.

Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA - sdružení poctivých a přátelských lidi, kteří se snaží využit své nejlepší vlastnosti ve prospěch společnosti.

Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA - sdružení poctivých a přátelských lidi, kteří se snaží využit své nejlepší vlastnosti ve prospěch společnosti.

Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA - sdružení poctivých a přátelských lidi, kteří se snaží využit své nejlepší vlastnosti ve prospěch společnosti.