Trailery


Kontakt mezi lidmi a mimozemšťany je jednou z nejzáhadnějších a nejzajímavějších otázek, které nadále zkoumáme v rámci mezinárodního výzkumného projektu „Kaleidoskop faktů”.

Od nepaměti nás učí rozvíjet mysl, intelekt a paměť. Ale o vnitřním potenciálu člověka a o tom, čeho je každý z nás schopen, se mluví tak málo.

Zarathustra, Buddha,Ježíš a Mohamed - Velké Osobnosti, které v různých dobách přinášely lidem pravé Znalosti, které probouzejí srdce a darují pravou svobodu. To jsou nejdůstojnější z lidí, poslaní samotným Bohem na pomoc lidstvu na cestě k pravému smyslu života.

Každý z nás je od narození v otroctví. Jsme ovládáni a manipulováni a ani nepozorujeme, jak se to děje.

Každý člověk chce být šťastný a usiluje o to po celý svůj život. Ale když se podíváme na to, jak dnes žije společnost, můžeme ji nazvat šťastnou?

Myšlenka vybudování Tvořivé společnosti sjednocuje stále více lidí z celého světa. Nehledě na to, že žijeme v různých částech naší překrásné planety a mluvíme různými jazyky, všichni chceme totéž – žít v míru a úctě, v dostatku a radosti.

Dávné civilizace na různých kontinentech zanechaly lidstvu mnoho záhad, které ještě musíme rozluštit. Kailás, Sfinga, Gunung Padang, Baalbek – tajemství těchto a dalších fascinujících míst naší planety znepokojuje mysl jak vědců, tak i nadšených badatelů.

Otázka prodloužení života zajímala lidi ve všech časech. Vždy existovali lidé, kteří zkoumali možnosti prodloužení lidského života za výhledovou hranici. V historii o tom zůstalo mnoho zmínek. Jaké technologie a vývoj dnes existují? Na čem pracují současní vědci?

Jak se žije těm, kteří jsou v pekle?

Člověk přichází na tento svět a hledá odpovědi na otázky: "Kdo jsem? Proč jsem přišel na tento svět? Co je mým posláním?" Odpovědi na tyto otázky pomohou člověku učinit správnou volbu a přijmout životně důležité rozhodnutí.

Svět je dávno prozkoumaný... Jste si tím jistí? Co se nachází za hranicí viditelného světa?

🆕 Skvělá novinka: je vytvořen nový kanál „Tvořivá společnost”, videa, která vytvářejí lidé z více než 180 zemí světa. Díky dobrovolníkům překladatelům se tato videa překládají do 100 jazyků. Zde se sjednocuje celé lidstvo v jednom společném cíli a globální činnosti – vy...

Vznikla před několika miliony lety spolu s lidstvem, dosud je jedním z hlavních aspektů lidského života. V čem je její přitažlivost pro lidi? Co chtějí získat, když se uchylují k magii?

Historická online konference, která sjednocuje miliony. 24. července 2021 díky úsilí lidí ze 180 zemí světa byla organizovaná mezinárodní online konference „Globální krize. To se už týká každého”. Na ní celosvětově známí odborníci klimatu, ekologie a informačních techno...

Každý člověk má hlubokou potřebu skutečné, Pravé Lásky – lásky, která člověka naplňuje smyslem a Životem. A ve všech dobách lidé věděli o této síle tvořící světy i o Té, která tuto sílu přináší na Zemi.

Děje se to už nyní... Přišel čas uvědomit si REALITU SVĚTOVÝCH HROZEB. Globální krize nabírá na síle každým dnem. Globální finančně-ekonomická, ekologická, antropologická a klimatická krize je skutečnost, se kterou se již setkal každý člověk. Budoucnost lidstva – sebe...

Všichni jedeme ve stejném vlaku a v rukou máme lístek pouze na jeden konec, do které dříve nebo později nevyhnutelně dojedeme. Co nás čeká v poslední stanici? Osamělost a strach? Nebo nová cesta do neznámého překrásného světa? Tato otázka znepokojuje mnohé po tisíciletí...

Život... Nekonečný sled dnů, které se neúprosně blíží k okamžiku odchodu z tohoto světa. A co je tam, za hranicí tohoto světa?

Od okamžiku formování starodávných civilizací a městských států až po současnost používají politici a žreci nástroje moci, aby drželi národy v podřízenosti a udrželi svoje vlastní postavení. Obratně manipulují krásnými slogany a hodnotami, ke kterým přirozeně tíhne každ...

Mimozemské civilizace. Anunnaki. Jsou na naší planetě přítomni? Kdo jsou - pomocníci, nebo zotročovatelé? V čem spočívá jejich mise na Zemi? Jak se vyznat v moři informací: kde je pravda a kde fikce?