Trailery


🆕 Skvělá novinka: je vytvořen nový kanál „Tvořivá společnost”, videa, která vytvářejí lidé z více než 180 zemí světa. Díky dobrovolníkům překladatelům se tato videa překládají do 100 jazyků. Zde se sjednocuje celé lidstvo v jednom společném cíli a globální činnosti – vy...

Vznikla před několika miliony lety spolu s lidstvem, dosud je jedním z hlavních aspektů lidského života. V čem je její přitažlivost pro lidi? Co chtějí získat, když se uchylují k magii?

Historická online konference, která sjednocuje miliony. 24. července 2021 díky úsilí lidí ze 180 zemí světa byla organizovaná mezinárodní online konference „Globální krize. To se už týká každého”. Na ní celosvětově známí odborníci klimatu, ekologie a informačních techno...

Každý člověk má hlubokou potřebu skutečné, Pravé Lásky – lásky, která člověka naplňuje smyslem a Životem. A ve všech dobách lidé věděli o této síle tvořící světy i o Té, která tuto sílu přináší na Zemi.

Děje se to už nyní... Přišel čas uvědomit si REALITU SVĚTOVÝCH HROZEB. Globální krize nabírá na síle každým dnem. Globální finančně-ekonomická, ekologická, antropologická a klimatická krize je skutečnost, se kterou se již setkal každý člověk. Budoucnost lidstva – sebe...

Všichni jedeme ve stejném vlaku a v rukou máme lístek pouze na jeden konec, do které dříve nebo později nevyhnutelně dojedeme. Co nás čeká v poslední stanici? Osamělost a strach? Nebo nová cesta do neznámého překrásného světa? Tato otázka znepokojuje mnohé po tisíciletí...

Život... Nekonečný sled dnů, které se neúprosně blíží k okamžiku odchodu z tohoto světa. A co je tam, za hranicí tohoto světa?

Od okamžiku formování starodávných civilizací a městských států až po současnost používají politici a žreci nástroje moci, aby drželi národy v podřízenosti a udrželi svoje vlastní postavení. Obratně manipulují krásnými slogany a hodnotami, ke kterým přirozeně tíhne každ...

Mimozemské civilizace. Anunnaki. Jsou na naší planetě přítomni? Kdo jsou - pomocníci, nebo zotročovatelé? V čem spočívá jejich mise na Zemi? Jak se vyznat v moři informací: kde je pravda a kde fikce?

Když se zkresluje Pravda, tehdy vítězí Lež. V takovém světě vládne egoismus, pýcha a nelidskost. Tam, kde existuje moc jednoho člověka nad druhým, není prostor pro lásku, soucit a vzájemný respekt.

Již 20. března 2021 na platformě MSH „ALLATRA“ v online režimu proběhne mezinárodní konference „Tvořivá společnost. O čem snili proroci“, na kterou se připojí milióny lidí po celém světě, aby společně diskutovali, jaká budoucnost, tvoření nebo zničení, čeká naši civiliz...

Čím se tedy člověk odlišuje od zvířete? Pro většinu lidí je dnes odpověď zřejmá: „No, samozřejmě, že intelektem!“

Spotřebitelská společnost je hrou na vítěze a poraženého. V politice, ekonomice, kariéře i partnerských vztazích. Tento systém stimuluje v člověku vlastnosti a projevy, jako je závist, chamtivost, pýcha, touha po moci, bezohlednost a různé formy strachu. Ve výsledku je...

Slovo „ELITA" a jeho skutečný původ a význam. Proč je zaváděno do mysli spotřebitelů jako něco kvalitativně výše, o co se údajně má člověk usilovat

Existovala Atlantida? Legendy o super rozvinuté předpotopní civilizaci, která se nacházela na dalekém západě, na velkém ostrově, obklopeném vodami. Země, jejíž silný vliv byl kdysi rozšířen po celém světě.                                                                 ...

Video zpráva o PRAPŮVODNÍ FYZICE ALLATRA
Tieto znalosti pomôžu predpovedať mnohé prírodné procesy, dokonca klimatické katastrofy a pomôcť ľuďom vyrovnať sa z ich následkami.

Video zpráva o PRAPŮVODNÍ FYZICE ALLATRA
Čo sú to fundamentálne častice? Z čoho sú zložené elementárne častice? Ako ich riadiť? Odkiaľ sa objavuje a kam mizne viditeľná hmota? Na čom sú postavené zákony gravitačného vzájomného pôsobenia? Z čoho sa skladá temná hmota? Ako vytvoriť živý a neživý objekt? Ako zabe...

„Jediné zrno“ – fundamentální sociální výzkumný projekt Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“. Unikátní, mezinárodní, sociální výzkum, nemající ve světě obdoby, který iniciují a provádějí SAMI LIDÉ z více než 140 zemí světa. 

Trailer k novému pořadu na kanále AllatRa TV: «VĚDOMÍ A OSOBNOST. OD PŘEDEM MRTVÉHO K VĚČNĚ ŽIVÉMU.» Toto je živý rozhovor s Igorem Michajlovičem Danilovem. Toto je živá kniha. Toto je další krok po knize "AllatRa".

Toto je živý rozhovor s Igorom Michajlovičom Danilovom. Toto je živá kniha. Toto je počiatok globálnych udalostí, ktoré sa budú neodvratne rozvíjať ďalej. Je to dôsledok toho, čo sa stalo 21. decembra 2012. Toto je nasledujúci krok po knihe „AllatRa“. Odhalenie systému....