Trailery


Žijeme v době technologického pokroku. Naučili nás myslet si, že je to vrchol dokonalosti. Ale je tomu tak?

Člověk je nejzáhadnějším tvorem na planetě. Jedni ho považují za nadřazeného živočicha, druzí za podobenství Boha. Je zajímavé zjistit, kde je pravda a co se skrývá za jeho stvořením?

Člověk žije svůj obyčejný život.

Křesťanství je k dnešnímu dni nejrozšířenějším náboženstvím na světě.

Vynálezce samouk Max se pokouší uskutečnit svůj životní sen – sestrojit bezpalivový generátor (BPG). Jeho žena ho v jeho úsilí nepodporuje. Spotřebitelský způsob života rodiny nutí Maxe, aby se po nocích živil jako taxikář.

Před 14 stoletími Milostivý a Milosrdný Alláh prostřednictvím svého Posledního Proroka, mír s ním, dal celému lidstvu islám.

Lidé neustále hledají odpověď na otázku: existuje Bůh?

Německo, země kdysi známá svou inovační silou, vůdčí mocnost EU, se nachází ve stavu všestranné krize. Ekonomické problémy, explodující ceny na energetickém trhu, nebezpečí energetického kolapsu a rozdělení společnosti oslabují naši zemi.

Tento trailer je upoutávkou na připravované video o Teslově transformátoru z neobvyklého úhlu pohledu. Jedná se o videoukázku experimentů se zářičem, které nás v blízké budoucnosti přiblíží k objevu volné energie. Vědci a vynálezci již dlouho hledají zdroje nevyčerpatel...

13. ledna 2023 sledujte v přímém přenosu Kaleidoskop faktů "Tajemství sakrálních staveb"

Nové vydání „Kaleidoskopu faktů“ odhalí témata týkající se všech lidí žijících na planetě.

Chceš také uniknout ze lživé reality do skutečné?

Co nás čeká po smrti? Tuto otázku si v životě klade každý člověk minimálně jednou. Náboženství nám vyprávějí o ráji i pekle, popisujíce je velmi neurčitě. Nicméně lidé pravidelně dostávali skutečné Znalosti o posmrtném osudu – do světa je přinášeli proroci. A dnes je vě...

Kontakt mezi lidmi a mimozemšťany je jednou z nejzáhadnějších a nejzajímavějších otázek, které nadále zkoumáme v rámci mezinárodního výzkumného projektu „Kaleidoskop faktů”.

Od nepaměti nás učí rozvíjet mysl, intelekt a paměť. Ale o vnitřním potenciálu člověka a o tom, čeho je každý z nás schopen, se mluví tak málo.

Zarathustra, Buddha,Ježíš a Mohamed - Velké Osobnosti, které v různých dobách přinášely lidem pravé Znalosti, které probouzejí srdce a darují pravou svobodu. To jsou nejdůstojnější z lidí, poslaní samotným Bohem na pomoc lidstvu na cestě k pravému smyslu života.

Každý z nás je od narození v otroctví. Jsme ovládáni a manipulováni a ani nepozorujeme, jak se to děje.

Každý člověk chce být šťastný a usiluje o to po celý svůj život. Ale když se podíváme na to, jak dnes žije společnost, můžeme ji nazvat šťastnou?

Myšlenka vybudování Tvořivé společnosti sjednocuje stále více lidí z celého světa. Nehledě na to, že žijeme v různých částech naší překrásné planety a mluvíme různými jazyky, všichni chceme totéž – žít v míru a úctě, v dostatku a radosti.

Dávné civilizace na různých kontinentech zanechaly lidstvu mnoho záhad, které ještě musíme rozluštit. Kailás, Sfinga, Gunung Padang, Baalbek – tajemství těchto a dalších fascinujících míst naší planety znepokojuje mysl jak vědců, tak i nadšených badatelů.