Trailery


Když se zkresluje Pravda, tehdy vítězí Lež. V takovém světě vládne egoismus, pýcha a nelidskost. Tam, kde existuje moc jednoho člověka nad druhým, není prostor pro lásku, soucit a vzájemný respekt.

Již 20. března 2021 na platformě MSH „ALLATRA“ v online režimu proběhne mezinárodní konference „Tvořivá společnost. O čem snili proroci“, na kterou se připojí milióny lidí po celém světě, aby společně diskutovali, jaká budoucnost, tvoření nebo zničení, čeká naši civiliz...

Čím se tedy člověk odlišuje od zvířete? Pro většinu lidí je dnes odpověď zřejmá: „No, samozřejmě, že intelektem!“

Spotřebitelská společnost je hrou na vítěze a poraženého. V politice, ekonomice, kariéře i partnerských vztazích. Tento systém stimuluje v člověku vlastnosti a projevy, jako je závist, chamtivost, pýcha, touha po moci, bezohlednost a různé formy strachu. Ve výsledku je...

Slovo „ELITA" a jeho skutečný původ a význam. Proč je zaváděno do mysli spotřebitelů jako něco kvalitativně výše, o co se údajně má člověk usilovat

Existovala Atlantida? Legendy o super rozvinuté předpotopní civilizaci, která se nacházela na dalekém západě, na velkém ostrově, obklopeném vodami. Země, jejíž silný vliv byl kdysi rozšířen po celém světě.                                                                 ...

Video zpráva o PRAPŮVODNÍ FYZICE ALLATRA
Čo sú to fundamentálne častice? Z čoho sú zložené elementárne častice? Ako ich riadiť? Odkiaľ sa objavuje a kam mizne viditeľná hmota? Na čom sú postavené zákony gravitačného vzájomného pôsobenia? Z čoho sa skladá temná hmota? Ako vytvoriť živý a neživý objekt? Ako zabe...

Video zpráva o PRAPŮVODNÍ FYZICE ALLATRA
Tieto znalosti pomôžu predpovedať mnohé prírodné procesy, dokonca klimatické katastrofy a pomôcť ľuďom vyrovnať sa z ich následkami.

„Jediné zrno“ – fundamentální sociální výzkumný projekt Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“. Unikátní, mezinárodní, sociální výzkum, nemající ve světě obdoby, který iniciují a provádějí SAMI LIDÉ z více než 140 zemí světa. 

Trailer k novému pořadu na kanále AllatRa TV: «VĚDOMÍ A OSOBNOST. OD PŘEDEM MRTVÉHO K VĚČNĚ ŽIVÉMU.» Toto je živý rozhovor s Igorem Michajlovičem Danilovem. Toto je živá kniha. Toto je další krok po knize "AllatRa".

Toto je živý rozhovor s Igorom Michajlovičom Danilovom. Toto je živá kniha. Toto je počiatok globálnych udalostí, ktoré sa budú neodvratne rozvíjať ďalej. Je to dôsledok toho, čo sa stalo 21. decembra 2012. Toto je nasledujúci krok po knihe „AllatRa“. Odhalenie systému....