Upoutávky


Spotřebitelská společnost je hrou na vítěze a poraženého. V politice, ekonomice, kariéře i partnerských vztazích. Tento systém stimuluje v člověku vlastnosti a projevy, jako je závist, chamtivost, pýcha, touha po moci, bezohlednost a různé formy strachu. Ve výsledku je...

Videa v jiných jazycích
Starověké pyramidy byly postaveny v různých částech planety, pod zemí i pod vodou. Jedny jsou již zasypané pískem, jiné jsou porostlé lesy, některé z nich jsou ukryty v horách

Slovo „ELITA" a jeho skutečný původ a význam. Proč je zaváděno do mysli spotřebitelů jako něco kvalitativně výše, o co se údajně má člověk usilovat

Videa v jiných jazycích
Existovala Atlantida? Legendy o super rozvinuté předpotopní civilizaci, která se nacházela na dalekém západě, na velkém ostrově, obklopeném vodami. Země, jejíž silný vliv byl kdysi rozšířen po celém světě.                                                                 ...

Video zpráva o PRAPŮVODNÍ FYZICE ALLATRA Videa v jiných jazycích
Čo sú to fundamentálne častice? Z čoho sú zložené elementárne častice? Ako ich riadiť? Odkiaľ sa objavuje a kam mizne viditeľná hmota? Na čom sú postavené zákony gravitačného vzájomného pôsobenia? Z čoho sa skladá temná hmota? Ako vytvoriť živý a neživý objekt? Ako zabe...

Video zpráva o PRAPŮVODNÍ FYZICE ALLATRA Videa v jiných jazycích
Tieto znalosti pomôžu predpovedať mnohé prírodné procesy, dokonca klimatické katastrofy a pomôcť ľuďom vyrovnať sa z ich následkami.

Videa v jiných jazycích
„Jediné zrno“ – fundamentální sociální výzkumný projekt Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“. Unikátní, mezinárodní, sociální výzkum, nemající ve světě obdoby, který iniciují a provádějí SAMI LIDÉ z více než 140 zemí světa. 

Trailer k novému pořadu na kanále AllatRa TV: «VĚDOMÍ A OSOBNOST. OD PŘEDEM MRTVÉHO K VĚČNĚ ŽIVÉMU.» Toto je živý rozhovor s Igorem Michajlovičem Danilovem. Toto je živá kniha. Toto je další krok po knize "AllatRa".

Toto je živý rozhovor s Igorom Michajlovičom Danilovom. Toto je živá kniha. Toto je počiatok globálnych udalostí, ktoré sa budú neodvratne rozvíjať ďalej. Je to dôsledok toho, čo sa stalo 21. decembra 2012. Toto je nasledujúci krok po knihe „AllatRa“. Odhalenie systému....