Společnost


Náš svět je na pokraji zkázy. Klimatické katastrofy, války, konflikty a nenávist trhají lidstvo na části. Odpočítávání začalo a my nesmíme ztrácet ani minutu. Vzdáme se před nevyhnutelnou zkázou, nebo se sjednotíme a vybudujeme novou, bezpečnou budoucnost?

Náš svět je na pokraji katastrofy. Lidstvo je na pokraji vyhynutí. Monstrózní přírodní katastrofy po celém světě připravují o život statisíce lidí. Ale my tuto pravdu nechceme vidět. Zavíráme před ní oči. Brzy už to nebudeme moci dělat.

Největším problémem pro celé lidstvo jsou globální dramatické klimatické změny na planetě. Vzhledem k tomu, že jako lidstvo nejsme na drsnou klimatickou realitu připraveni (nejsme připraveni ani psychologicky to přijmout, nemluvě o rozvoji dovedností pro přežití nebo no...

Počet kataklyzmat na planetě se každým dnem zvyšuje. Dnes se jako nikdy předtím musí celé civilizované společenství sjednotit a najít řešení, jak přežít. A my, jako lidstvo, musíme poskytnout přinejmenším důvod. Pokud důvod neposkytneme, svět se nezmění. A tímto důvodem...

Když před lidstvem stojí úkol přežít období globálních klimatických změn, jednat je třeba společně a bezodkladně. Nikdy před lidstvem nestál úkol, který by neměl řešení. Není čas na pochybnosti nebo nečinnost. Beznaděj, nebo řešení – vše závisí na naší volbě. Vyřešit to...

Dnes dochází k velmi závažným změnám klimatu a my na ně nejsme připraveni. Jako rodiče nejsme připraveni připustit, že naše dítě nemá budoucnost. Můžeme ovlivnit jednoduché věci: vzdělání dítěte, to, jak se obléká, co jí a také to děláme. Ale my můžeme ovlivnit, zatím j...

Jaké důsledky bude mít pro člověka v blízké budoucnosti duchovní nečinnost, zrada Boha, nečinnost ohledně změny klimatu, zrada budoucnosti svých dětí? Dnes může každý ještě udělat hodně pro to, aby ten nejhorší scénář své budoucnosti změnil. Dnes má každý ještě možnost...

Málokdo při pohledu na volně létající ptáky nesnil o tom, že se naučí létat. Jen tak – vyskočit a... letět! Bohužel lidé zpravidla nelétají. Ale proč ne?!

Antigravitace – je to reálné? Vědecké objevy by logicky měly sloužit lidstvu. Ve skutečnosti však vidíme jiný obraz, kdy „setrvačník“ oficiální vědy po celou dobu rozemílal názory jinak smýšlejících na prach… Stalo se to i těm, kteří zkoumali takový jev, jako je antigra...

Konec Ameriky: Jak přežít nadcházející kataklyzmata Chcete znát pravdu o budoucnosti Ameriky a světa? Chcete se dozvědět, jak ochránit sebe a svou rodinu před nevyhnutelnými katastrofami, které se již dějí a budou se jen zhoršovat? Chcete zjistit skutečnou příčinu kl...

Pravá duchovní cesta je obtížná cesta přes trnité kameny materiálního světa, často plná bolesti a utrpení, ale nikdy nepřestáváte milovat Boha a lidi. Síla Duchovního světa je v Lásce, v Lásce a v pochopení, že tento svět, bez ohledu na to, jak nespravedlivý může být, b...

Studentka prvního ročníku musí napsat semestrální práci, která se zabývá hlavními teoriemi vzniku života na Zemi. Jedním šmahem se rozhodla obhájit svou práci a zároveň dokázat svému kamarádovi, že žádný Bůh neexistuje, protože věda už přece všechno vysvětlila. Teď už z...

Jak na člověka působí vnější kosmické vlivy? Co se děje se současnými lidmi? Jak globální změny v přírodě ovlivňují zdraví lidské společnosti? Proč naše mezilidské vztahy prošly v tak krátké době závažnými změnami? Co je to dodatečná síla a jak její působení ovlivňuje v...

Naše planeta se nachází ve velmi obtížné situaci. V poslední době dochází k mnoha katastrofickým klimatických událostem, včetně zemětřesení s hlubokým ohniskem. A to je teprve začátek. Každé zemětřesení s hlubokým ohniskem odpovídá velkému množství jaderných bomb, které...

Itálie je na pokraji katastrofy. Po celém světě probíhá válka v plném rozsahu a naše země je v první linii. Po staletí jsme pociťovali přímé údery nepřítele, ale nyní nás čeká rozhodující bitva. Naším nepřítelem je klima. Je nelítostné, chladnokrevné, jeho taktika je ne...

V současné době je na světě jediný dominátor, je jím klimatický Kerberos. Všechny plány, které jsme si do budoucna vytvořili, se hroutí a mnoha lidem se již zhroutily. Brzy se zhroutí u všech, pokud si jako lidstvo skutečně nestanovíme společný cíl – přežít. A nejlépe n...

Lidstvo se pozvedlo a... vrátilo se o sto let zpět. Jak se to stalo? Jste připraveni dozvědět se pravdu? Mezinárodní tým badatelů pokračuje v odkrývání málo známých stránek kroniky lidstva.

Žijeme v době technologického pokroku. Naučili nás myslet si, že je to vrchol dokonalosti. Ale je tomu tak?

Copak je lidské vědomí schopné uvěřit, že tento svět je na hraně? Jak lidé přistupují k pravdivým informacím, například o kataklyzmatech, která se v současnosti na planetě odehrávají? Berou je snad vážně? Copak bojují o své životy a životy druhých? Ne, hledají způsoby,...