Společnost


Mezinárodní online konference „Globální krize. Čas pravdy” je rozsáhlá událost, organizovaná dobrovolníky ze 180 zemí na platformě Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA”. Přímý přenos bude probíhat na tisících mediálních kanálech a platformách po celém světě.

Dopad čtvrté průmyslové revoluce se projeví na všech úrovních společnosti.

24.července 2021 proběhla mezinárodní online konference „Globální krize. To se už týká každého”. Vědci, politici, veřejně známé osobnosti poodhrnuli roušku nepochopení, přímého klamu v souvislosti s klimatem, ekologií, robotikou a dalšími aktuálními otázkami naší civili...

Podle Darwinovy teorie pocházíme ze šimpanzů, kde lídrem je ten nejsilnější. V kočovné společnosti tomu bylo zrovna tak. S nástupem průmyslové revoluce se dostal do popředí rozum, spolu s mocí.

Rizika jsou ve všech sférách a my nejsme připraveni reagovat na důsledky, které brzy nastanou.

Dnes, 17.září 2021 se koná mezinárodní kulatý stůl, který je pokračováním mezinárodní online konference „Globální krize. To se už týká každého”, která proběhla 24.července 2021 na platformě Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA”. Chápající veškerou ostrost situace...

RNDr. Václav Cílek, CSc., geolog, klimatolog, populizátor vědy, ale i filozof a spisovatel, překladatel taoistických a zenových textů odpovídal na otázky v rámci příprav mezinárodní konference „Globální krize, To už se týká každého.“, která se uskutečnila 24.7. 2021.

Vše, na co myslíte nebo co děláte, vyžaduje vaši pozornost. „Odhaduje se, že průměrný člověk se denně setká s 6 000 až 10 000 reklamami." Proč?

Naše planeta vstoupila do období globálních změn, kterým se lidstvo nemůže vyhnout ani je ovlivnit. Jaké jsou základní příčiny toho, co se děje?

Fiktivní příběh (ne)obyčejného 35.letého Johna. Měl to štěstí, že patří k méně než 5 procentům populace, která přežila změny. Dá se ale štěstí nazvat štěstím a jeho život životem? Alternativní budoucnost, kterou nikdo z nás nechce zažít na vlastní kůži:

O své dojmy a pochopení se dělí účastnice MSH „ALLATRA“ ekonom Eva Hronová po zhlédnutí konference: „Globální krize. To se už týká každého.“ Popisuje vlastní zážitek na hranici života a smrti a pochopení, které jí tenkrát přinesl. Přirovnává to k současné situaci, kdy s...

Řekneš očividná fakta, a najdou se tací, kteří nevěří a pochybují. Otevři oči. Podívej se na svět a uvidíš, jaká progrese kataklyzmat probíhá. Takže co. Podle tebe bychom měli sedět a čekat, až to bude všechno zničeno? Vždyť se to týká i tebe.

Už dávno existují projekty perpetuum mobile. Ale proč tyto technologie zůstávají nedostupné lidstvu? Co se stane, když se už dnes zavede např. technologie bez palivových generátorů (BPG)?

Po mezinárodní online konferenci „Globální krize.To se už týká každého”, která se konala 24.července 2021 a vysílala se po celém světě se synchronním překladem do 72 jazyků, mnozí lidé si uvědomili potřebu rozhodných činů a již nyní informují obyvatele planety o globáln...

Fascinující film o Kubě a jejich obyvatelích. Rozmanitost, multikulturalita, solidarita, oduševnělí a kreativní lidé – to je Kuba. O tvořivé podstatě kubánské duše v tomto filmu vyprávějí samotní Kubánci, významní představitelé kubánské kultury

Na konferenci „Globální krize. To se už týká každého”, která se konala 24.července 2021 byl představen kompletní přehled globálních krizí, se kterými se setkalo celé lidstvo. V současné době se synchronizují klimatické katastrofy po celém světě, zabíjíme naši planetu vy...

Dnes, 2. září 2021, se uskuteční mezinárodní kulatý stůl na téma "Globální změny. Je lidstvo připraveno?"

"Trávíme čas tím, že se vzájemně zabíjíme. Ani si neuvědomujeme, co se děje.“

Dnes, 29. srpna 2021, se uskuteční mezinárodní kulatý stůl jako pokračování konference Globální krize. To už se týká každého. Konference se konala 24. července 2021 a byla synchronně tlumočena dobrovolníky do 72 jazyků. Témata, která na konferenci zazněla, jsou životně...

24. červenec 2021 je v dějinách lidstva výjimečným datem. V tento den se konala bezprecedentní konference nazvaná Globální krize. To už se týká každého, která byla simultánně tlumočena do 72 jazyků a vysílána na tisících mediálních platformách po celém světě. Informace,...