Společnost


Videa v jiných jazycích
Drazí přátelé! Jak víte, 20. 12. 2020 se uskutečnila rozsáhlá událost celosvětového významu: jedinečná mezinárodní online konference „Tvořivá společnost. Společně můžeme.“

Videa v jiných jazycích
Známá ukrajinská politička Naděžda Savčenko se dělí úvahami po shlédnutí globální online-konference "Tvořivá společnost. Společně můžeme"

Videa v jiných jazycích
Může podle vás synchronizace konání lidí změnit svět? Může rezonance společného jednání urychlit proces vybudování Tvořivé společnosti?

Videa v jiných jazycích
V krátkém úryvku z konference TVOŘIVÁ SPOLEČNOST. SPOLEČNĚ MŮŽEME jsou srozumitelně vysvětleny nezbytné kroky, které je třeba udělat směrem k vybudování Tvořivé společnosti. Každý, kdo pochopil podstatu a důležitost celého procesu, může už dnes udělat mnohé proto, abych...

Videa v jiných jazycích
O čem snili proroci v různých dobách? Život v Lásce a rovnosti, v míru a spravedlnosti – o tvořivé a ideální společnosti. Jakou jedinou Pravdu pokaždé přinášeli na tento svět? Jakým proroci viděli svět budoucnosti? Jaké byly jejich předpovědi o Posledních časech? O čem...

Videa v jiných jazycích
Novoroční přímý přenos ALLATRA Zpráv je plný lásky, radosti a vděčnosti za všechny tvůrčí události končícího roku! ALLATRA sjednocuje!

Videa v jiných jazycích
Novoroční pozdrav Igora Michajloviče Danilova k Novému roku 2021.

Videa v jiných jazycích
20. prosince 2020 se konala unikátní mezinárodní online konference „Tvořivá společnost. Společně můžeme”, na které se celý svět dozvěděl pravdu! Je to reálná možnost pro naši civilizaci přejít na novou evoluční úroveň.

Videa v jiných jazycích
Uvědomujeme si plně vážnost situace ve světě? Jakou společnost zanecháme našim dětem? Ty vybíráš, jaký bude svět zítra! Nad globálními problémy můžeme zvítězit globálním sjednocením. Jak toho dosáhnout?

Videa v jiných jazycích
Přemýšlel jsi nad tím, v jakém světě chceš žít? Jaký formát společnosti si vybereš?

Videa v jiných jazycích
Zaměstnanci školícího a výcvikového centra Urgentní medicíny Alexandr Švab a Vitalij Maškov se dělí o praktické dovednosti pro záchranu lidských životů, pochopení cennosti Života člověka a důležitosti rozvoje praktických dovedností konání v extrémních situacích.

Spotřebitelská společnost je hrou na vítěze a poraženého. V politice, ekonomice, kariéře i partnerských vztazích. Tento systém stimuluje v člověku vlastnosti a projevy, jako je závist, chamtivost, pýcha, touha po moci, bezohlednost a různé formy strachu. Ve výsledku je...

Videa v jiných jazycích
Tvořivá společnost jako perspektiva na vybudování a rozvoj jediné celosvětové civilizace. Výstup za hranice Země, výzkum vesmíru. Život na nové úrovni, ovládání mikrosvěta - to je jednoduché řešení mnoha materiálních problémů člověka. Futurologická prognóza. Současné li...

Videa v jiných jazycích
Ty jsi ten, kdo může změnit tenhle svět. Čas přišel! To, co se děje dnes se světem, je výsledek spotřebitelského formátu společnosti. Aby lidstvo mohlo přežít, potřebujeme nový formát společnosti – tvořivý formát.

Videa v jiných jazycích
V této nelehké době všeobecného rozdělení lidí, globálních krizí (od ekonomických po klimatické) se lidé spojují na základě tvořivé společnosti proto, abychom všichni společně nejen přežili, ale dali překrásnou budoucnost celému lidstvu.

Videa v jiných jazycích
Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA – to je jediná rodina, jednota svobodných stejně smýšlejících lidí, kteří před sebe staví jediný cíl a jdou k němu přes společné konání. Koordinační Centrum MSH ALLATRA existuje s jediným cílem – koordinovat naše hnutí.

Videa v jiných jazycích
Sergej Gajdajčuk, CEO Club Ukrajina, odborník ve své oblasti, zakladatel četných podnikatelských sdružení, se v rozhovoru podělil vlastními pochopeními takových důležitých témat: jaké vnitřní hodnoty mu pomáhají v práci a v životě, jak je důležitá uvědomělá každodenní v...

Videa v jiných jazycích
Pátek 13. — Jaký je skutečný význam tohoto data? Nepohodlná fakta o tajných řádech a organizacích žreců. Proč se informace o nich zkreslují nebo zamlčují? Jaké starodávné artefakty měly a mají obrovský význam v životě celé civilizace

PhDr. Marián Jelínek, Ph.D., bývalý kouč Jaromíra Jágra, dnes hokejový trenér a především mentální kouč vrcholových sportovců a manažerů a autor řady knih se s námi podělil na festivalu Evolution o svá pochopení, která mu přinesla každodenní praxe ve svém oboru, ale tak...

Videa v jiných jazycích
Film „Jediné Zrno. Život“ – je to příběh o tom, co sjednocuje všechny lidi na planetě. Co je jediným hodnotovým základem pro lidstvo v té mnohotvárnosti kultur, tradicí, jazyků a národností, které jsou dnes přítomny.