Společnost


Toto video je o jedné z nejkrvavějších válek v historii lidstva - fragment Mezinárodní online-konference “Tvořivá společnost. O čem snili proroci”. Podle různých odhadů se celkové ztráty během druhé světové války pohybovaly od 50 do 80 milionů mrtvých.

O posledních časech mluvili všichni naši proroci. Chápeme a uvědomujeme si, že tyto časy jsou naší současností?

V upřímném, oduševnělém rozhovoru se slavný zpěvák Avraam Russo podělil o to, co je pro něj zdrojem inspirace a motivací pro každý den. Jak se utvářely ty vnitřní hodnoty, které se pro něj staly základem v jeho životě? V čem spočívá smysl života člověka dle jeho názoru?...

20. března 2021 se konala historická událost, na kterou lidstvo čekalo posledních 6000 let. Šlo o mezinárodní online konferenci „Tvořivá společnost. O čem snili Proroci.“ Prvně v historii lidé z celého světa očistili Pravdu a otevřeně potvrdili svou připravenost uskute...

Vztah k živému Bohu si musí otevřít každý člověk sám svojí touhou po něm, po štěstí, radosti a lásce. Nedá se to naučit anebo zdědit. Je to individuální práce každého člověka. Zážitek živého Boha je velmi důležitý na naší cestě poznání, protože nám otevírá pochopení pra...

Žijeme v jedinečné době, kdy se Pravda stává naším společným dědictvím a lidé přestávají mlčet o tom, co se tajilo posledních 6000 let! Všichni proroci přicházeli od jediného Boha a přinášeli celému lidstvu jednu Pravdu, která nás všechny spojuje. Vždyť Bůh je jeden a P...

Náš společný domov se bortí. Stačí se podívat z okna, abys to viděl. Ale šance ještě je: nehledě na nic, sjednotit se celosvětově kvůli budoucnosti našich dětí a vybudovat společnost Lidí a pro lidi - Tvořivou společnost. Dnes, na základě volby každého člověka konat neb...

Fenomén ALLATRA jako mezinárodní samoorganizující se sociální hnutí, které nemá ve světě obdoby. Proč, jak a na jakých hodnotách se lidé na celém světě rychle sjednocují, bez ohledu na národnost, náboženské vyznání, sociální postavení, místo bydliště?

Hlubší znalosti mikrosvěta, které lidé získají v nejbližších desetiletích, otevřou lidstvu ohromné možnosti, samozřejmě, pokud lidé tyto znalosti využijí humánně. Může to ovlivnit mnohé oblasti, třeba průmysl, medicínu, kybernetiku, systém vzdělávání a další sféry lidsk...

Národ Arménie – je jeden ze starodávných národů, který si zachoval svou mnohostrannou, staletou kulturu. Mýty a legendy arménského národa uchovávají prapůvodní Znalosti o tvoření, dobru, hledání smyslu života člověkem, a získávání duchovních hodnot. Od nepaměti, až po s...

Války, hlad, nepokoje a konflikty. Navzdory všem problémům spotřebitelského formátu se nazýváme civilizací. Co to však znamená civilizace v pravém slova smyslu, jaké jsou tři základní podmínky jejího vzniku a jak se můžeme začít rozvíjet jako lidstvo?

13. března v 14:00 SEČ se uskuteční jedinečná mezinárodní konference KALEIDOSKOP FAKTŮ. PERSPEKTIVY CIVILIZACE. Odhalí ty nejfantastičtější fakta o vyhlídkách rozvoje civilizace v Tvořivé společnosti.

Již 20. března 2021 na platformě MSH „ALLATRA“ v online režimu proběhne mezinárodní konference „Tvořivá společnost. O čem snili proroci“, na kterou se připojí milióny lidí po celém světě, aby společně diskutovali, jaká budoucnost, tvoření nebo zničení, čeká naši civiliz...

Grandiózní výzkumný projekt „Kaleidoskop faktů“, nemající ve světě obdoby, zahájený na platformě ALLATRA TV před osmi měsíci, si dokázal získat srdce milionů. Každého 13. dne v měsíci se v přímém přenosu vysílá další díl Kaleidoskopu faktů.

V aktuálních zpravodajských kanálech stále častěji vidíme zprávy o klimatických katastrofách. Zároveň se stále více lidí ptá: Proč se mění klima a co se děje s naší planetou? Při hledání odpovědí na tyto otázky se člověk obrací na obvyklé zpravodajské zdroje. Někdy je v...

Proč válka nikdy nekončí? Víte, že za posledních 6000 let došlo ve světě k 14 500 válkám, ve kterých zemřelo asi 4 000 000 000 lidí.

Dnes je již zřejmé, že se společnost musí dostat na zcela novou úroveň rozvoje, vytvořit svět bez válek, nepřátelství a krizí. Lze toho dosáhnout pouze sjednocením celého lidstva a vybudováním Tvořivé společnosti.

Svět se rychle mění. Nová doba přináší nové zkoušky: globální krize, pandemie, prudké změny klimatu. Ale společně s tím se pro lidstvo otevírají i nové možnosti!

Dnes v přímém přenosu na ALLATRA TV v rámci mezinárodního Týdne solidarity pohovoříme: O projektu „Tvořivá společnost“. Čím to vše začalo? V čem je podstata a důležitost projektů „Tvořivá společnost“? Jak se idea Tvořivé společnosti velmi rychle šíří po celém světě a in...

Jak se ve skutečnosti jmenuje - Planet Nine, planeta NUBIRA anebo VAMFIM, na tuto otázku dostanete odpověď v tomto fragmentu kaleidoskopu faktů PALEOKONTAKT.