Přímé přenosy


Vše, na co myslíte nebo co děláte, vyžaduje vaši pozornost. „Odhaduje se, že průměrný člověk se denně setká s 6 000 až 10 000 reklamami." Proč?

🌎 24. července 2021 na online konferenci „Globální krize. To se už týká každého” byla odhalena pravdivá informace o tom, co se děje s naším světem. Globální krize. se kterou se setkáváme, je mnohem vážnější, než jsme si dříve mysleli. A abychom byli na to připraveni, li...

V blízké budoucnosti zasáhne globální krize život každého člověka bez výjimky:

Naše planeta nyní prožívá globální klimatické změny. Miliony lidí již byly postiženy v důsledku anomálních kataklyzmat, ale lidstvo bude muset ještě mnohé zažít.

Utečenci – toto slovo často počujeme v správach. Sú to ľudia, ktorí utekajú pred smrteľným nebezpečenstvom. Ich životy sú ohrozené všade, kde sa ocitnú. Klimatickí utečenci patria medzi najviac znevýhodnených ľudí na našej planéte.

Klimatická migrace – to je realita, se kterou se setkáváme již dnes a budeme na ni narážet v blízké budoucnosti v planetárním rozsahu. Je na to však lidstvo připraveno?

🌎 Žijeme v rychle se měnícím světě. Ale jakým směrem se mění? Uvědomujeme si, co lidstvo v příštích letech čeká? Mezinárodní online konference „Globální krize. To se už týká každého“

Současná civilizace vstoupila do stádia nestability a globálních krizí. Světové finančně-ekonomické, ekologické, antropologické, klimatické krize – to je skutečnost, se kterou se setkal již každý člověk. Ale to je pouze začátek. Uvědomují si lidé celou závažnost nadcház...

13. července v 17:00 SELČ se uskuteční znaková 12. mezinárodní online konference „BOHORODIČKA. TVŮRČÍ SÍLA LÁSKY”.

Co se ve skutečnosti stalo 21. prosince 2012 a proč tomuto datu věnovala média tolik pozornosti? Tímto dnem začalo pro lidstvo odpočítávání malého cyklu Křižovatky, kdy všichni žijící na Zemi učiní globální volbu, která rozhodne o tom, co čeká naši civilizaci v budoucn...

Analýzy, fakta, vědecké a dokumentární kroniky, výzkumy a mezinárodní zkušenosti. Rozhovory s očitými svědky, se zástupci vědy, medicíny a náboženství z celého světa.

Náboženství: jak mnoho protichůdných názorů ve vztahu k tomuto jevu existuje v naší společnosti...

Co víme o Anunnacích? Proč jsou informace o nich velmi omezené a rozporuplné?

Co se děje s klimatem planety? Tuto otázku si už pravděpodobně položil každý. Ale byla zodpovězena? Každoročně narůstající klimatická kataklyzmata, jsou důsledkem globálních astronomických procesů, které bezprostředně ovlivňují geologii naší planety, a nejde o žádný ant...

Všichni proroci, kteří kdy přišli na náš svět, přinesli lidem Znalosti o cíli a smyslu lidského života, o cestě do věčného Božího světa a o nástrojích, jak toho dosáhnout. Tato Pravda byla jednoduchá a pochopitelná všem, kdo ji byl ochoten přijmout.

Výrazné rozdíly teplot se již dostaly na stálý seznam přírodních anomálií roku 2021. O tom a dalších přírodních katastrofách na planetě sledujte v tomto vydání. A také zvláštní host vydání: Účastnice mezinárodní online konference "Tvořivá společnost. O čem snili proroci...

Žijeme v jedinečné době, kdy se Pravda stává naším společným dědictvím a lidé přestávají mlčet o tom, co se tajilo posledních 6000 let! Všichni proroci přicházeli od jediného Boha a přinášeli celému lidstvu jednu Pravdu, která nás všechny spojuje. Vždyť Bůh je jeden a P...

Války, hlad, nepokoje a konflikty. Navzdory všem problémům spotřebitelského formátu se nazýváme civilizací. Co to však znamená civilizace v pravém slova smyslu, jaké jsou tři základní podmínky jejího vzniku a jak se můžeme začít rozvíjet jako lidstvo?

Grandiózní výzkumný projekt „Kaleidoskop faktů“, nemající ve světě obdoby, zahájený na platformě ALLATRA TV před osmi měsíci, si dokázal získat srdce milionů. Každého 13. dne v měsíci se v přímém přenosu vysílá další díl Kaleidoskopu faktů.

V aktuálních zpravodajských kanálech stále častěji vidíme zprávy o klimatických katastrofách. Zároveň se stále více lidí ptá: Proč se mění klima a co se děje s naší planetou? Při hledání odpovědí na tyto otázky se člověk obrací na obvyklé zpravodajské zdroje. Někdy je v...