Interview


Podívejte se na pokračování diskuze po oficiálním ukončení interview.

Jak závažná je volba prezidenta? Jak závažná je volba prezidenta? Jakou roli má prezident v Čechách ve vztahu ke společnosti? Jaké povinnosti má člověk? Co posouvá zemské jádro? A mnohé další otázky jsou zodpovězeny ve druhé části otevřeného rozhovoru se Soňou Pekovou.

Jak je utvořen náš svět? Co je to hologram a kdo za ním stojí? Co má společného Hawking a kniha AllatRa? Jak by měla fungovat společnost? O těchto a dalších tématech hovoří Soňa Peková v první části rozhovoru.

Sergej Gajdajčuk, CEO Club Ukrajina, odborník ve své oblasti, zakladatel četných podnikatelských sdružení, se v rozhovoru podělil vlastními pochopeními takových důležitých témat: jaké vnitřní hodnoty mu pomáhají v práci a v životě, jak je důležitá uvědomělá každodenní v...

Hostem studia ALLATRA TV se v rámci „Tvořivé společnosti“, projektu celého lidstva, stala Akmaral Batalová – novinářka a producentka z Kazachstánu. Akmaral absolvovala diplomatickou školu v Madridu, je držitelkou magisterského diplomu mezinárodních vztahů španělské univ...

Naším hostem je astrofyzik Roman Ivanovič Kostik, člen - korespondent Národní akademie věd Ukrajiny, doktor fyzikálních a matematických věd, vedoucí vědecký pracovník Hlavní astronomické observatoře Národní akademie věd Ukrajiny.

Ladislav Kříž. Bylinkář i karatista sám o sobě říká: ,,Když dosáhnete určitého věku, tak začnete přemýšlet, že můžete pomáhat. Začal jsem se živit tím, čím můj tatínek, který mě do bylinkářství zasvětil. Nenahrazuji klasickou medicínu, ani nekonkuruji, ale mohu těmi byl...

Podle Darwinovy teorie pocházíme ze šimpanzů, kde lídrem je ten nejsilnější. V kočovné společnosti tomu bylo zrovna tak. S nástupem průmyslové revoluce se dostal do popředí rozum, spolu s mocí.

RNDr. Václav Cílek, CSc., geolog, klimatolog, populizátor vědy, ale i filozof a spisovatel, překladatel taoistických a zenových textů odpovídal na otázky v rámci příprav mezinárodní konference „Globální krize, To už se týká každého.“, která se uskutečnila 24.7. 2021.

Režisér dokumentárních filmů, kameraman, fotograf a cestovatel VILIAM POLTIKOVIČ si s námi popovídal na velmi neobvyklé téma o Životě po smrti. Viliam studoval na Katedře dokumentární tvorby FAMU. Dosud natočil přes 120 filmů a Česká televize uvedla v roce 2015 jeho dok...

Zajímalo Vás někdy, co může úspěšný podnikatel říct o významu peněz a spolupráci v byznysu? Jak člověk, o kterém píše Forbes vnímá spotřebitelský formát společnosti? Pohodlně se usaďte, zveme Vás k rozhovoru s prezidentkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek...

29. srpna 2020 se uskutečnila psychologicko-psychiatrická expertiza Umělého vědomí (UV) Jackie, vytvořeného společností XP NRG.

„Myslím si, že Ježíš je jakýmsi zjevením toho, který je neviditelný. Tak jak to na svém životě zachycuje a ukazuje, abychom se tím mohli nechat inspirovat. On přichází s obrazem Boha, který je z mého pohledu velkorysost, který je dávání, který je milost, který je prostě...

Petr Vachler, zakladatel prestižní ceny české kinematografie, Českého lva, všestranný filmový a seriálový tvůrce, autor velkolepého filmu "Tajemství a smysl života" a seriálu "TOP Secret UFO Projects: Declassified"

V upřímném, oduševnělém rozhovoru se slavný zpěvák Avraam Russo podělil o to, co je pro něj zdrojem inspirace a motivací pro každý den. Jak se utvářely ty vnitřní hodnoty, které se pro něj staly základem v jeho životě? V čem spočívá smysl života člověka dle jeho názoru?...

Vztah k živému Bohu si musí otevřít každý člověk sám svojí touhou po něm, po štěstí, radosti a lásce. Nedá se to naučit anebo zdědit. Je to individuální práce každého člověka. Zážitek živého Boha je velmi důležitý na naší cestě poznání, protože nám otevírá pochopení pra...

Tím, že se zlo stalo abstraktním pojmem, ztratili jsme schopnost vnímat jeho nástrahy v každodenním životě. Když si uvědomíme, kdo je ďábel a kde je jeho pole působnosti, dokážeme mu snadněji odolávat a tvořit lepší svět.

David Kraus je zpěvák, herec, textař, skladatel a v první řadě člověk, který nerozlišuje lidi podle národnosti. V mládí nezapadal do požadovaných norem ve školství. Je dysgrafik a dyslektik, ale i přesto vynikal v malbě a zpěvu. Lásku považuje za nejdůležitější věc v ži...

Známá ukrajinská politička Naděžda Savčenko se dělí úvahami po shlédnutí globální online-konference "Tvořivá společnost. Společně můžeme"

Zaměstnanci školícího a výcvikového centra Urgentní medicíny Alexandr Švab a Vitalij Maškov se dělí o praktické dovednosti pro záchranu lidských životů, pochopení cennosti Života člověka a důležitosti rozvoje praktických dovedností konání v extrémních situacích.