Filmy


Ne všechny přírodní jevy byly prozkoumány moderní vědou a někdy zjevně porušují fyzikální zákony. Vědci a vynálezci odedávna hledají zdroje nevyčerpatelné energie. I dnes se mnozí snaží oživit mimořádnou Teslovu ideu, která byla kdysi považována za nesplnitelný sen, a p...

Žijeme v jedinečné době, kdy se před námi otevírají dveře do budoucnosti, plné fantastických možností. Zahrnuje to manipulaci s hmotou. Ovládat ji, vytvářet jedinečné technologie a tím vstoupit do nové éry vývoje.

K vytvoření tohoto filmu nás inspiroval pořad „XP NRG – první tvůrci umělého vědomí na světě“ s účastí I. M. Danilova a ty cenné znalosti, se kterými se Igor Michajlovič upřímně podělil.

Hrdinové, jejichž povoláním je zachraňovat a pomáhat. Tito lidé často riskují své životy, aby zachránili životy ostatních. Život je přece nepředvídatelný. Dnes ještě člověk spěchá za neodkladnou záležitostí a zítra nečekaná náhoda změní běh událostí....

Fiktivní příběh (ne)obyčejného 35.letého Johna. Měl to štěstí, že patří k méně než 5 procentům populace, která přežila změny. Dá se ale štěstí nazvat štěstím a jeho život životem? Alternativní budoucnost, kterou nikdo z nás nechce zažít na vlastní kůži:

Fascinující film o Kubě a jejich obyvatelích. Rozmanitost, multikulturalita, solidarita, oduševnělí a kreativní lidé – to je Kuba. O tvořivé podstatě kubánské duše v tomto filmu vyprávějí samotní Kubánci, významní představitelé kubánské kultury

Národ Arménie – je jeden ze starodávných národů, který si zachoval svou mnohostrannou, staletou kulturu. Mýty a legendy arménského národa uchovávají prapůvodní Znalosti o tvoření, dobru, hledání smyslu života člověkem, a získávání duchovních hodnot. Od nepaměti, až po s...

Film „Jediné Zrno. Život“ – je to příběh o tom, co sjednocuje všechny lidi na planetě. Co je jediným hodnotovým základem pro lidstvo v té mnohotvárnosti kultur, tradicí, jazyků a národností, které jsou dnes přítomny.

Každý člověk chce žít normální život, být šťastný, vydělávat peníze, trávit čas s rodinou. Myslíš, že všichni kolem jsou vinni, že nežiješ tak, jak by si chtěl? I já jsem dříve tak přemýšlel. Ale víš, že se dá žít i jinak?

Znak Allatra je jedním z nejsilnějších a starobylých duchovních znaků. Objevuje se na všech kontinentech ve všech civilizacích. Znak Allatra zaujímal odedávna klíčové místo v kultuře národů a civilizací planety. 

Znaky Allat a AllatRa v kostýmech různých národů světa. V této souvislosti bych chtěl dnešní společnost upozornit na znak AllatRa. V samých počátcích ho zobrazovali jako prázdný kruh, který je ve spodní části olemován srpkem s růžky směrujícími nahoru. Je jedním z 18-ti...

První film "VOLBA’" rozsáhlého mezinárodního projektu "JEDINÉ ZRNO". Ta nejjasnější pochopení a osobní odhalení lidí z různých zemí světa na téma "lidská volba", její stěžejní role v životě člověka, určující jeho další osud.

Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA má dnes podobu jedinečné nadnárodní organizace, jejíž konání reálně mění svět. Neboť sociální projekty různých zaměření, na kterých dobrovolníci pracují ve svém volném čase a na své náklady, jdou od lidí k lidem a jejich upřímnost a...

Evropské koordinační centrum Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA ve Valašském Meziříčí – to je možnost pro všechny dobrovolníky společně pracovat na projektech MSH ALLATRA, předávat si zkušenosti, prohlubovat spolupráci a poznávat význam a vážnost sjednocení v pra...

O fejkových programech, o „pseudo vyšetřováních“, o nepoctivém nactiutrhačném jednání bezohledných novinářů ukrajinských televizních kanálů. O hanobení pověsti veřejných činitelů Mezinárodního společenského hnutí "ALLATRA".