Filmy


Videa v jiných jazycích
Jaká byla role Sumerů ve vývoji všech klasických i moderních civilizací ve spotřebitelském formátu? Co se stalo se Sumerskou říší a jaké ponaučení je možné si z toho vzít?

Videa v jiných jazycích
Atlantida byla vysoce rozvinuté impérium, které dosáhlo vrcholu svého rozvoje před 12.000 lety. Zničena však byla doslova přes noc, jako trest za úplnou ztrátu morálních a duchovních hodnot.

Videa v jiných jazycích
Film „Jediné Zrno. Život“ – je to příběh o tom, co sjednocuje všechny lidi na planetě. Co je jediným hodnotovým základem pro lidstvo v té mnohotvárnosti kultur, tradicí, jazyků a národností, které jsou dnes přítomny.

Videa v jiných jazycích
Každý člověk chce žít normální život, být šťastný, vydělávat peníze, trávit čas s rodinou. Myslíš, že všichni kolem jsou vinni, že nežiješ tak, jak by si chtěl? I já jsem dříve tak přemýšlel. Ale víš, že se dá žít i jinak?

Videa v jiných jazycích
První film "VOLBA’" rozsáhlého mezinárodního projektu "JEDINÉ ZRNO". Ta nejjasnější pochopení a osobní odhalení lidí z různých zemí světa na téma "lidská volba", její stěžejní role v životě člověka, určující jeho další osud.

Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA má dnes podobu jedinečné nadnárodní organizace, jejíž konání reálně mění svět. Neboť sociální projekty různých zaměření, na kterých dobrovolníci pracují ve svém volném čase a na své náklady, jdou od lidí k lidem a jejich upřímnost a...

Videa v jiných jazycích
Evropské koordinační centrum Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA ve Valašském Meziříčí – to je možnost pro všechny dobrovolníky společně pracovat na projektech MSH ALLATRA, předávat si zkušenosti, prohlubovat spolupráci a poznávat význam a vážnost sjednocení v pra...

Videa v jiných jazycích
„ATLANTIDA. ELITA V HLEDÁNÍ NESMRTELNOSTI“ - film, který byl ukázán ve formátu pořadu „Od ateisty ke svatosti" na ALLATRA TV. PRAVDA o původu elity v současné lidské společnosti, jejich hledání nesmrtelnosti.

Videa v jiných jazycích
Medzinárodné spoločenské hnutie "ALLATRA" je združenie podnikavých, poctivých a priateľských ľudí, ktorí sa usilujú o uplatnenie svojich najlepších vlastností v prospech spoločnosti. Sme mimo politiky a mimo náboženstva. Naše heslo: "Dobro plodí dobro!" K dnešnému dňu,...

Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA - sdružení poctivých a přátelských lidi, kteří se snaží využit své nejlepší vlastnosti ve prospěch společnosti.

O fejkových programech, o „pseudo vyšetřováních“, o nepoctivém nactiutrhačném jednání bezohledných novinářů ukrajinských televizních kanálů. O hanobení pověsti veřejných činitelů Mezinárodního společenského hnutí "ALLATRA".

Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA - sdružení poctivých a přátelských lidi, kteří se snaží využit své nejlepší vlastnosti ve prospěch společnosti.

Videa v jiných jazycích
Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA - sdružení poctivých a přátelských lidi, kteří se snaží využit své nejlepší vlastnosti ve prospěch společnosti.