Historie


Videa v jiných jazycích
Co víte o kontaktu pozemšťanů s mimozemskými rasami? Paleokontakt – mýtus nebo realita? Pokračujeme ve sledování faktů v historii naší i předchozích civilizací, které se zamlčují.

Videa v jiných jazycích
Existovala Atlantida? Důkazy o existenci předpotopní civilizace v mýtech, legendách, vědeckých důkazech. El a jeho elita - kdo jsou? Jaká byla struktura společnosti v Atlantidě? Jaké technologie ovládali Atlanťané? Co věděli o umělém vědomí a jak ho používali? Elixír ml...

Videa v jiných jazycích
Co znamená „vševidoucí oko“ zednářů? Zdalipak ví mnoho lidí o existenci znaku Šambaly? Nejčastěji se setkáváme se znakem k němu opačným – znakem trojúhelníkové pyramidy s okem uvnitř.

Videa v jiných jazycích
Unikátní nález artefaktu ve světle Prapůvodních Znalostí. Nebeský disk, který byl nalezen v městě Nebra, ve spolkovém státě Sasko-Anhaltsko v Německu, který se stal ve své době nejsenzačnějším archeologickým nálezem 21. století.

V historii naší civilizace byly i mírumilovné časy. Lidé uměli žít i ve vzájemné sounáležitosti, harmonii a přátelství. Před 12 tisíci lety lidstvo žilo ve formátu společnosti, ve které převládaly duchovní znalosti. Důkazem toho byly pozitivní znaky, které se našly při...

Videa v jiných jazycích
V tomto videu je použitý úryvek z pořadu s účastí I.M. Danilova „O magii“ na ALLATRA TV.

Videa v jiných jazycích
Znak Allatra je jedním z nejsilnějších a starobylých duchovních znaků. Objevuje se na všech kontinentech ve všech civilizacích. Znak Allatra zaujímal odedávna klíčové místo v kultuře národů a civilizací planety. 

Videa v jiných jazycích
Znaky Allat a AllatRa v kostýmech různých národů světa. V této souvislosti bych chtěl dnešní společnost upozornit na znak AllatRa. V samých počátcích ho zobrazovali jako prázdný kruh, který je ve spodní části olemován srpkem s růžky směrujícími nahoru. Je jedním z 18-ti...

Videa v jiných jazycích
„ATLANTIDA. ELITA V HLEDÁNÍ NESMRTELNOSTI“ - film, který byl ukázán ve formátu pořadu „Od ateisty ke svatosti" na ALLATRA TV. PRAVDA o původu elity v současné lidské společnosti, jejich hledání nesmrtelnosti.

Moudrost předků Videa v jiných jazycích
Dnes nacházíme hodně důkazů o existenci pracivilizací, předcházející civilizace před 12.000 lety a více, která byla rozvinutější než současná civilizace. Dělali a vytvářeli to, co je dnes nad naše síly.

Pod záštitou Panny Marie
Město Kyjev je zaplněno množstvím kulturních a obřadních svatostánků, které měly po celou dobu zvláštní význam nejen pro lidi, kteří žijí v tomto městě, ale i pro celý svět. A není překvapením, že většina z těchto ikonických míst a architektonických struktur je spojena...