Historie


Málokdo při pohledu na volně létající ptáky nesnil o tom, že se naučí létat. Jen tak – vyskočit a... letět! Bohužel lidé zpravidla nelétají. Ale proč ne?!

Antigravitace – je to reálné? Vědecké objevy by logicky měly sloužit lidstvu. Ve skutečnosti však vidíme jiný obraz, kdy „setrvačník“ oficiální vědy po celou dobu rozemílal názory jinak smýšlejících na prach… Stalo se to i těm, kteří zkoumali takový jev, jako je antigra...

Studentka prvního ročníku musí napsat semestrální práci, která se zabývá hlavními teoriemi vzniku života na Zemi. Jedním šmahem se rozhodla obhájit svou práci a zároveň dokázat svému kamarádovi, že žádný Bůh neexistuje, protože věda už přece všechno vysvětlila. Teď už z...

Lidstvo se pozvedlo a... vrátilo se o sto let zpět. Jak se to stalo? Jste připraveni dozvědět se pravdu? Mezinárodní tým badatelů pokračuje v odkrývání málo známých stránek kroniky lidstva.

Žijeme v době technologického pokroku. Naučili nás myslet si, že je to vrchol dokonalosti. Ale je tomu tak?

Jaké jsou cykly vývoje lidské civilizace během 12 tisíc let? Jak může vypadat lidský svět v blízké budoucnosti při zohlednění narůstajících klimatických změn? Proč dnes vše závisí na volbě lidí? Historie se vyvíjí po spirále: od sjednocení k rozdělení a naopak.

Člověk je nejzáhadnějším tvorem na planetě. Jedni ho považují za nadřazeného živočicha, druzí za podobenství Boha. Je zajímavé zjistit, kde je pravda a co se skrývá za jeho stvořením?

Když se podíváme do historie, vzniká otázka, proč stále žijeme ve světě plném rozdělení, dokonce i mezi křesťany, kde dnes miliony lidí umírají ve válkách, násilím, hladem, a co je neméně děsivé, ztrácejí svou lidskost v boji o přežití? Lidstvo se dnes skutečně řítí do...

Ježíš Kristus je jednou z nejznámějších osobností naší planety. I dnes, po více než 2000 letech, jeho slova stále rozpalují srdce mnoha lidí. Ježíš přinesl poznání, jak žít v pokoji a radosti: „Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval...

Člověk žije svůj obyčejný život.

Křesťanství je k dnešnímu dni nejrozšířenějším náboženstvím na světě.

Kdo zná minulosť, chápe současnost a může předvídat budoucnost. (Sumerská klínová tabulka). Lidé musí znovu objevit pravdu o osudu předchozí civilizace Atlantidy, aby zabránili opakování historie v naší době.

Komu nebo čemu by měla věda sloužit? Odpověď se zdá být zřejmá. Věda má sloužit lidem, pomáhat jim a vést je k poznání Pravdy. Podívejme se, zda psychologie zvládla tento úkol? V čem se psychologové snaží lidem pomoci při konzultacích? Každý ví, jak se psychologie překl...

Proč právě na židovský národ je vloženo poslání naplnit proroctví, které nám zanechali mudrci ve svatých Písmech?

30. května 2023 od 18:00 hod. "Vědecké důkazy existence Boha | Kaleidoskop faktů 31 (2. část) Prvek X". Max nemůže přestat myslet na volnou energii. Veškerý volný čas tráví v dílně, kde se snaží sestavit bezpalivový generátor, ale marně.

Vynálezce samouk Max se pokouší uskutečnit svůj životní sen – sestrojit bezpalivový generátor (BPG). Jeho žena ho v jeho úsilí nepodporuje. Spotřebitelský způsob života rodiny nutí Maxe, aby se po nocích živil jako taxikář.

Velikost posledního Proroka Jediného Alláha je obrovská, protože z vůle Všemohoucího přinesl celému lidstvu Znalosti o tom, jak najít vzájemné usmíření a vybudovat společnost, v níž má lidský život nejvyšší hodnotu. Svým příkladem ukázal, že je možné v krátké době změni...

Otázka existence Boha znepokojuje každého člověka: ateistu, věřícího i vědce.

Lidé neustále hledají odpověď na otázku: existuje Bůh?

Pokračujeme ve zkoumání tématu chrámů a sakrálních staveb. 13. března 2023 naživo uslyšíte unikátní informace, které změní váš pohled na historii a náboženství.