Blogy


Největším problémem pro celé lidstvo jsou globální dramatické klimatické změny na planetě. Vzhledem k tomu, že jako lidstvo nejsme na drsnou klimatickou realitu připraveni (nejsme připraveni ani psychologicky to přijmout, nemluvě o rozvoji dovedností pro přežití nebo no...

Počet kataklyzmat na planetě se každým dnem zvyšuje. Dnes se jako nikdy předtím musí celé civilizované společenství sjednotit a najít řešení, jak přežít. A my, jako lidstvo, musíme poskytnout přinejmenším důvod. Pokud důvod neposkytneme, svět se nezmění. A tímto důvodem...

Když před lidstvem stojí úkol přežít období globálních klimatických změn, jednat je třeba společně a bezodkladně. Nikdy před lidstvem nestál úkol, který by neměl řešení. Není čas na pochybnosti nebo nečinnost. Beznaděj, nebo řešení – vše závisí na naší volbě. Vyřešit to...

Dnes dochází k velmi závažným změnám klimatu a my na ně nejsme připraveni. Jako rodiče nejsme připraveni připustit, že naše dítě nemá budoucnost. Můžeme ovlivnit jednoduché věci: vzdělání dítěte, to, jak se obléká, co jí a také to děláme. Ale my můžeme ovlivnit, zatím j...

O tom, jak si utřídit myšlenky v hlavě a udělat si pořádek ve svém vnitřním světě.

Jaké důsledky bude mít pro člověka v blízké budoucnosti duchovní nečinnost, zrada Boha, nečinnost ohledně změny klimatu, zrada budoucnosti svých dětí? Dnes může každý ještě udělat hodně pro to, aby ten nejhorší scénář své budoucnosti změnil. Dnes má každý ještě možnost...

Každý den hraje obrovskou roli jak v duchovním formování lidí, tak i ve výsledcích v odporu lidstva proti klimatickému Kerberovi. Pokud se nám nepodaří najít způsob, jak Kerberovi čelit, a pokud my, všichni lidé, neuděláme vše, co je v našich silách, abychom zachovali n...

Co je to mantra? Jaké druhy manter existují? K čemu byly původně určeny? Pomáhají mantry k dosažení úspěchu, zdraví a materiálního blahobytu? Skutečně mají sílu uzdravovat a zduchovňovat? Mají mantry vliv na duchovní rozvoj Osobnosti?

Co je to „stav nirvány” a jak ho dosáhnout v chápání Gautamy Buddhy a v chápání moderního buddhismu? Co je to „stav Buddhy“? Co dává stav „osvícení“? Co je to stav „nalezení Pokoje“? Jak se naučit ovládat své vědomí? K čemu vede snaha člověka stát se v tomto životě něký...

Vědecká komunita Třetí říše „Ahnenerbe“ prováděla pokusy s řízeným převtělováním. Nebyla to pro ně mystika, ale studium fyzikálních procesů v člověku, který je schopen ovládat nejen funkce svého těla, ale i změněné stavy vědomí. Existuje život po smrti? Co je to stav po...

Existují dvě cesty, jak řekl ve své době Bódhidharma: jednoduchá cesta k dosažení věčného Života a cesta Služby, pokud skutečně nastoupíme na duchovní cestu. Disciplína, touha a základní dovednosti – to vše dohromady vede k vítězství. Když je naše tělo zatíženo, když je...

Proč si lidé, kteří jsou na duchovní cestě, bez ohledu na náboženskou příslušnost, stěžují, že ztrácejí svou zkušenost, jakmile se nechají trochu rozptýlit nějakou životní situací a je jedno čím: porouchalo se auto, soused přišel a něco řekl, podíval se na film. A po ně...

Pravá duchovní cesta je obtížná cesta přes trnité kameny materiálního světa, často plná bolesti a utrpení, ale nikdy nepřestáváte milovat Boha a lidi. Síla Duchovního světa je v Lásce, v Lásce a v pochopení, že tento svět, bez ohledu na to, jak nespravedlivý může být, b...

Jak na člověka působí vnější kosmické vlivy? Co se děje se současnými lidmi? Jak globální změny v přírodě ovlivňují zdraví lidské společnosti? Proč naše mezilidské vztahy prošly v tak krátké době závažnými změnami? Co je to dodatečná síla a jak její působení ovlivňuje v...

Naše planeta se nachází ve velmi obtížné situaci. V poslední době dochází k mnoha katastrofickým klimatických událostem, včetně zemětřesení s hlubokým ohniskem. A to je teprve začátek. Každé zemětřesení s hlubokým ohniskem odpovídá velkému množství jaderných bomb, které...

V současné době je na světě jediný dominátor, je jím klimatický Kerberos. Všechny plány, které jsme si do budoucna vytvořili, se hroutí a mnoha lidem se již zhroutily. Brzy se zhroutí u všech, pokud si jako lidstvo skutečně nestanovíme společný cíl – přežít. A nejlépe n...

Copak je lidské vědomí schopné uvěřit, že tento svět je na hraně? Jak lidé přistupují k pravdivým informacím, například o kataklyzmatech, která se v současnosti na planetě odehrávají? Berou je snad vážně? Copak bojují o své životy a životy druhých? Ne, hledají způsoby,...

Jaké jsou cykly vývoje lidské civilizace během 12 tisíc let? Jak může vypadat lidský svět v blízké budoucnosti při zohlednění narůstajících klimatických změn? Proč dnes vše závisí na volbě lidí? Historie se vyvíjí po spirále: od sjednocení k rozdělení a naopak.

Dnes je situace ohledně klimatu kritická. Atmosféra se skutečně snižuje. Odolnost a obranyschopnost planety (elektromagnetické pole, hustota naší atmosféry atd.) se postupně rozpadají a mizí. To znamená, že vnější kosmické záření bude jen tvrdší. Vědci ALLATRA předpoklá...

Svět zažívá mimořádnou klimatickou situaci. Přitom se drtivá většina lidí chová jako zombie. Jako by si nevšímali nezvratných prudkých klimatických změn, vedoucích k brzké zkáze planety. Počet nakažených virem hlouposti nebo mlčení výrazně převyšuje počet zdravě uvažují...