Sociální průzkumy


Na festivalu Evolution odpovídali představitelé hnutí Falun Dafa reportérce ALLATRA TV. Základ Falun Dafa tvoří morálně – mravní hodnoty: Pravdivost, Soucit, Tolerance, a na tomto základu učí lidi, že právě tyto hodnoty jsou nejzákladnějšími kvalitami Vesmíru a považují...

Na otázky mezinárodního sociálního průzkumu Jediné Zrno dobrovolníků MSH ALLATRA odpovídal také pan Martin Samek. Co má společného kvítek lotosu a filozofie Falun Dafa (Falun Gong)? Co je to skutečná Láska? Inspirující sdílení, hluboká meditace, jednota.

„Dobro je přirozená součást člověka. Je to přirozené konání,“ – tak to vidí slovenský hip-hoper Suvereno a producent Roman Chrappa, se kterými se tým ALLATRA TV setkal na festivalu Evolution v Praze. 

Co spojuje všechny lidi na Zemi, bez ohledu na národnost, příslušnost k náboženské nebo politické organizaci, sociální postavení - co nás všechny spojuje?

Co spojuje všechny lidi na celé Zemi? Co je podstatou skutečného ženství?

Rozhovor dobrovolníků a účastníků Mezinárodního sociálně-výzkumného projektu "Jediné Zrno" s Tomášem Klusem.