Věda


Málokdo při pohledu na volně létající ptáky nesnil o tom, že se naučí létat. Jen tak – vyskočit a... letět! Bohužel lidé zpravidla nelétají. Ale proč ne?!

Antigravitace – je to reálné? Vědecké objevy by logicky měly sloužit lidstvu. Ve skutečnosti však vidíme jiný obraz, kdy „setrvačník“ oficiální vědy po celou dobu rozemílal názory jinak smýšlejících na prach… Stalo se to i těm, kteří zkoumali takový jev, jako je antigra...

Studentka prvního ročníku musí napsat semestrální práci, která se zabývá hlavními teoriemi vzniku života na Zemi. Jedním šmahem se rozhodla obhájit svou práci a zároveň dokázat svému kamarádovi, že žádný Bůh neexistuje, protože věda už přece všechno vysvětlila. Teď už z...

Lidstvo se pozvedlo a... vrátilo se o sto let zpět. Jak se to stalo? Jste připraveni dozvědět se pravdu? Mezinárodní tým badatelů pokračuje v odkrývání málo známých stránek kroniky lidstva.

Žijeme v době technologického pokroku. Naučili nás myslet si, že je to vrchol dokonalosti. Ale je tomu tak?

Naléhavá výzva Egona Cholakiana, vědce a předního odborníka na otázky související se změnou klimatu a národní bezpečnosti (USA)

Po prostudování neobvyklých artefaktů dospěl náš výzkumný tým k závěru, že evoluce lidstva neprobíhala přesně tak, jak je popisována v učebnicích dějepisu. Našli jsme spoustu důkazů, že Zemi navštěvovaly mimozemské civilizace. Tato fakta dokazují, že dějiny vývoje lidsk...

Člověk je nejzáhadnějším tvorem na planetě. Jedni ho považují za nadřazeného živočicha, druzí za podobenství Boha. Je zajímavé zjistit, kde je pravda a co se skrývá za jeho stvořením?

Věda a náboženství, věda spolu s náboženstvím nebo věda proti náboženství? V jakém vztahu jsou dnes? Existují styčné body? A jaká témata jsou „jablkem sváru“?

Jak daleko pokročila psychologie ve zkoumání lidské duše a jaké jsou její výsledky? Co psychologie v současnosti zkoumá a s jakými problémy se potýká? Jaké jsou nejčastější otázky, které lidé kladou psychologovi? Kde se nachází lidské vědomí? Neobvyklé případy z lékařsk...

30. května 2023 od 18:00 hod. "Vědecké důkazy existence Boha | Kaleidoskop faktů 31 (2. část) Prvek X". Max nemůže přestat myslet na volnou energii. Veškerý volný čas tráví v dílně, kde se snaží sestavit bezpalivový generátor, ale marně.

Vynálezce samouk Max se pokouší uskutečnit svůj životní sen – sestrojit bezpalivový generátor (BPG). Jeho žena ho v jeho úsilí nepodporuje. Spotřebitelský způsob života rodiny nutí Maxe, aby se po nocích živil jako taxikář.

Ne všechny přírodní jevy byly prozkoumány moderní vědou a někdy zjevně porušují fyzikální zákony. Vědci a vynálezci odedávna hledají zdroje nevyčerpatelné energie. I dnes se mnozí snaží oživit mimořádnou Teslovu ideu, která byla kdysi považována za nesplnitelný sen, a p...

Žijeme v jedinečné době, kdy se před námi otevírají dveře do budoucnosti, plné fantastických možností. Zahrnuje to manipulaci s hmotou. Ovládat ji, vytvářet jedinečné technologie a tím vstoupit do nové éry vývoje.

Říkáme pravdu, kterou před lidmi skrývají. Jsme nezávislí dobrovolní výzkumníci ze 180 zemí. Provádíme interdisciplinární výzkum, který není schopna provádět žádná jiná instituce nebo organizace na světě

Otázka existence Boha znepokojuje každého člověka: ateistu, věřícího i vědce.

Lidé neustále hledají odpověď na otázku: existuje Bůh?

❗️ Fakta a statistika, které se nepublikují v médiích

Tento trailer je upoutávkou na připravované video o Teslově transformátoru z neobvyklého úhlu pohledu. Jedná se o videoukázku experimentů se zářičem, které nás v blízké budoucnosti přiblíží k objevu volné energie. Vědci a vynálezci již dlouho hledají zdroje nevyčerpatel...

Svět elementárních částic se ve svých zákonech, vlastnostech, chování značně liší od běžných soudů o něm, tvořených představami klasické fyziky.