Věda


Málokdo při pohledu na volně létající ptáky nesnil o tom, že se naučí létat. Jen tak – vyskočit a... letět! Bohužel lidé zpravidla nelétají. Ale proč ne?!

Antigravitace – je to reálné? Vědecké objevy by logicky měly sloužit lidstvu. Ve skutečnosti však vidíme jiný obraz, kdy „setrvačník“ oficiální vědy po celou dobu rozemílal názory jinak smýšlejících na prach… Stalo se to i těm, kteří zkoumali takový jev, jako je antigra...

Studentka prvního ročníku musí napsat semestrální práci, která se zabývá hlavními teoriemi vzniku života na Zemi. Jedním šmahem se rozhodla obhájit svou práci a zároveň dokázat svému kamarádovi, že žádný Bůh neexistuje, protože věda už přece všechno vysvětlila. Teď už z...

Lidstvo se pozvedlo a... vrátilo se o sto let zpět. Jak se to stalo? Jste připraveni dozvědět se pravdu? Mezinárodní tým badatelů pokračuje v odkrývání málo známých stránek kroniky lidstva.

Žijeme v době technologického pokroku. Naučili nás myslet si, že je to vrchol dokonalosti. Ale je tomu tak?

Copak je lidské vědomí schopné uvěřit, že tento svět je na hraně? Jak lidé přistupují k pravdivým informacím, například o kataklyzmatech, která se v současnosti na planetě odehrávají? Berou je snad vážně? Copak bojují o své životy a životy druhých? Ne, hledají způsoby,...

Svět zažívá mimořádnou klimatickou situaci. Přitom se drtivá většina lidí chová jako zombie. Jako by si nevšímali nezvratných prudkých klimatických změn, vedoucích k brzké zkáze planety. Počet nakažených virem hlouposti nebo mlčení výrazně převyšuje počet zdravě uvažují...

Prudká změna klimatu přináší rozsáhlé katastrofy. Existují nějaké nástroje, kterými by lidstvo mohlo čelit klimatu? Co navrhují vědci ALLATRA? Proč probíhají po celém světě bezprecedentní požáry, záplavy, sucha, extrémní vedra, výbuchy sopek, zemětřesení? Proč se to děj...

Dnes si světová média, politici z různých zemí, názoroví vůdci a po nich i vědci ze všech tribun jako přes kopírák přizvukují, že „se musíme adaptovat na změnu klimatu“, tedy nějak se „přizpůsobit očekávaným dopadům klimatu“. Očekávané?! Přitom když nyní téměř každý de...

Naléhavá výzva Egona Cholakiana, vědce a předního odborníka na otázky související se změnou klimatu a národní bezpečnosti (USA)

Po prostudování neobvyklých artefaktů dospěl náš výzkumný tým k závěru, že evoluce lidstva neprobíhala přesně tak, jak je popisována v učebnicích dějepisu. Našli jsme spoustu důkazů, že Zemi navštěvovaly mimozemské civilizace. Tato fakta dokazují, že dějiny vývoje lidsk...

Klima se mění katastrofálním tempem. Dochází k destabilizaci zemského jádra, což znamená zahřívání obrovských mas magmatu, zemské kůry, oceánu. Elektromagnetické pole naší planety je narušeno, atmosféra se ztenčuje, na Zemi dopadá více kosmického a slunečního záření. V...

Člověk je nejzáhadnějším tvorem na planetě. Jedni ho považují za nadřazeného živočicha, druzí za podobenství Boha. Je zajímavé zjistit, kde je pravda a co se skrývá za jeho stvořením?

Věda a náboženství, věda spolu s náboženstvím nebo věda proti náboženství? V jakém vztahu jsou dnes? Existují styčné body? A jaká témata jsou „jablkem sváru“?

Jak předcházet rozsáhlým katastrofám? Jak zabránit ztrátám na lidských životech? Jak se můžeme naučit rozpoznat první příznaky blížící se klimatické mega-události? Co je třeba udělat, abychom zabránili ničivým zemětřesením? Jak správně provést degazaci sopek? Jak ovláda...

Jak daleko pokročila psychologie ve zkoumání lidské duše a jaké jsou její výsledky? Co psychologie v současnosti zkoumá a s jakými problémy se potýká? Jaké jsou nejčastější otázky, které lidé kladou psychologovi? Kde se nachází lidské vědomí? Neobvyklé případy z lékařsk...

Experiment Oko Boha. O skrytých rezervách a superschopnostech člověka. Pohled do vlastního nitra. Revize vnitřních stavů. Motivace k práci na sobě a odpovědnost za svou budoucnost a budoucnost celého lidstva.

30. května 2023 od 18:00 hod. "Vědecké důkazy existence Boha | Kaleidoskop faktů 31 (2. část) Prvek X". Max nemůže přestat myslet na volnou energii. Veškerý volný čas tráví v dílně, kde se snaží sestavit bezpalivový generátor, ale marně.

Vynálezce samouk Max se pokouší uskutečnit svůj životní sen – sestrojit bezpalivový generátor (BPG). Jeho žena ho v jeho úsilí nepodporuje. Spotřebitelský způsob života rodiny nutí Maxe, aby se po nocích živil jako taxikář.

Ne všechny přírodní jevy byly prozkoumány moderní vědou a někdy zjevně porušují fyzikální zákony. Vědci a vynálezci odedávna hledají zdroje nevyčerpatelné energie. I dnes se mnozí snaží oživit mimořádnou Teslovu ideu, která byla kdysi považována za nesplnitelný sen, a p...