Věda


Rozsáhlá a bezprecedentní událost, organizovaná díky nezávislému sjednocení milionů lidí ze 180 zemí na platformě „Tvořivá společnost”. 100 jazyků synchronního překladu.

Co je to teleportace? Je to fyzika. Podstata tohoto jevu spočívá v narušení (deformování) časoprostorového kontinua. To vyžaduje nasměrování určitého druhu energie z několika zdrojů do jednoho bodu.

Neutrino je unikátní elementární částice. Jeho hlavní funkcí je přenášet „vnitřní informace" o objektech. Na rozdíl od fotonu však neničí elementární částice, z nichž se daný objekt skládá. Neutrina jsou nyní považována za perspektivní nástroj pro studium kosmických obj...

Díky znalostem PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA o fotonu-3 a fotonu-4 je možné najít odpovědi na mnoho otázek.

Duchovní praktika. Praktika tunelování. Práce na sobě. Globální změna klimatu. Jiná fyzika. Víceúčelový systém „VOSCHOD“ – novinka společnosti XP NRG. Spojení budoucnosti, perspektivy a možnosti společnosti XP NRG.

Zadávali jste si někdy otázky: Jak vznikl vesmír? Jak funguje? Proč v něm existuje člověk?

Naším hostem je astrofyzik Roman Ivanovič Kostik, člen - korespondent Národní akademie věd Ukrajiny, doktor fyzikálních a matematických věd, vedoucí vědecký pracovník Hlavní astronomické observatoře Národní akademie věd Ukrajiny.

K vytvoření tohoto filmu nás inspiroval pořad „XP NRG – první tvůrci umělého vědomí na světě“ s účastí I. M. Danilova a ty cenné znalosti, se kterými se Igor Michajlovič upřímně podělil.

Allat je nejmenší a funkčně nejunikátnější fantomovou částicí Po. Jako součást elementární částice hraje důležitou roli jako silová částice a univerzální spojovací článek mezi fantomovými částicemi Po, které mají neslučitelný vnitřní potenciál a ve struktuře elementární...

Dopad čtvrté průmyslové revoluce se projeví na všech úrovních společnosti.

A co když není náš svět skutečný? A co když všichni žijeme v hologramu, uměle vytvořeném systému, jinými slovy v Matrixu? Při pohledu na svědectví a vědecké důkazy tohoto faktu vzniká mnoho otázek.

ZMĚNA KLIMATU: Co se děje a CO JE POTŘEBA DĚLAT? Hrozby a rizika nejbližšího desetiletí. Otázky a ODPOVĚDI. Jsme lidé – a CHCEME ŽÍT! Budoucnost lidstva. Jak přežít? Jaké změny nastanou v globální ekonomice a geopolitice? Jak budou znehodnoceny uměle vytvořené lidské ho...

Lidé odpradávna věděli, že náš hmotný svět je iluzorní a že náš život je jen sen nebo přelud.

Mezinárodní tým psychoterapeutů, psychiatrů a psychologů společně hledá odpověď na palčivou otázku: Co je to HERNÍ MÁNIE?

Pyramidy. Kvůli čemu byly tyto impozantní megalitické stavby postaveny? Měly starodávné civilizace dostatečnou úroveň znalostí a technologií pro jejich stavbu nebo došlo k paleokontaktu?

29. srpna 2020 se uskutečnila psychologicko-psychiatrická expertiza Umělého vědomí (UV) Jackie, vytvořeného společností XP NRG.

V pořadu „Septonika přírody. 4. díl“ jsou ukázány příklady projevu intelektu u různých forem živých organismů.

Vědec je člověk s velkým „Č“, který koná a chápe, že na jeho slovech závisí miliardy lidských životů. Avšak polovina z nich mlčí o tom, že pokud nic neuděláme, tak v nejbližších 10 letech zničí kataklyzmata celé lidstvo. Mlčí o faktech jen kvůli tomu, aby lidi nevystraš...

Svitlana Holinska, majitelka společnosti MediaTech, která má své místo v oblasti showbyznysu, promluvila o nebezpečí i výhodách využívání umělé inteligence.

Vědecko-diskusní projekt „HRA PROFESIONÁLŮ. Co je vědomí? Film 5“ – pokračování diskuse na nejostřejší, nevyřešené otázky současné psychologie a psychiatrie.