Věda


Vědci stanovili datum Soudného dne pro lidstvo.

Jak zavedení nejnovějších technologií radikálně změní život každého člověka v Tvořivé společnosti? Jak lze v Tvořivé společnosti pomocí nových technologií porazit nemoci, omladit tělo, odstranit tělesné vady, vytvořit svaly, zhubnout a mnoho dalšího? Jak opravit ztracen...

V jaké katastrofální situaci se ocitla lidská společnost? Přírodní kataklyzmata narůstají, jsou stále častější a rozsáhlejší. Klima se stále mění, a od lidí se vyžaduje stále více a více peněz. Globální krize lidstva se prohlubuje. Kdo z nás dělá chudé a nuzné? Kdo lide...

Pravda o klimatu. Příčiny a důsledky změny klimatu: Co se skutečně děje s planetou a co ohrožuje lidstvo?

V čem je fenomén Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA? V čem je síla sjednocení? Jaké možnosti se lidstvu otevřou v Tvořivé společnosti v první a druhé fázi rozvoje Jediné civilizace? Pravda o člověku a neviditelném světě, který ho ovlivňuje. Informace, které mění...

Fenomény člověka a jeho spojení s elektromagnetickým polem. Experimenty. Mohou lidé ovlivňovat a stabilizovat elektromagnetické pole Země? Jaké nové možnosti se otevírají při vytvoření jednotné lidské civilizace a jak se zvyšuje energetický potenciál a energetické zdroj...

Proč na celém světě neustále roste počet lidí, kteří trpí poruchami chování, psychickými poruchami a psychickými nemocemi? Jak změna klimatu ovlivňuje psychické zdraví světové populace? Proč v naší době tolik lidí zažívá pokles imunity, nárůst počtu onkologických onemoc...

Rozsáhlá a bezprecedentní událost, organizovaná díky nezávislému sjednocení milionů lidí ze 180 zemí na platformě „Tvořivá společnost”. 100 jazyků synchronního překladu.

Co je to teleportace? Je to fyzika. Podstata tohoto jevu spočívá v narušení (deformování) časoprostorového kontinua. To vyžaduje nasměrování určitého druhu energie z několika zdrojů do jednoho bodu.

Neutrino je unikátní elementární částice. Jeho hlavní funkcí je přenášet „vnitřní informace" o objektech. Na rozdíl od fotonu však neničí elementární částice, z nichž se daný objekt skládá. Neutrina jsou nyní považována za perspektivní nástroj pro studium kosmických obj...

Díky znalostem PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA o fotonu-3 a fotonu-4 je možné najít odpovědi na mnoho otázek.

Duchovní praktika. Praktika tunelování. Práce na sobě. Globální změna klimatu. Jiná fyzika. Víceúčelový systém „VOSCHOD“ – novinka společnosti XP NRG. Spojení budoucnosti, perspektivy a možnosti společnosti XP NRG.

Zadávali jste si někdy otázky: Jak vznikl vesmír? Jak funguje? Proč v něm existuje člověk?

Naším hostem je astrofyzik Roman Ivanovič Kostik, člen - korespondent Národní akademie věd Ukrajiny, doktor fyzikálních a matematických věd, vedoucí vědecký pracovník Hlavní astronomické observatoře Národní akademie věd Ukrajiny.

K vytvoření tohoto filmu nás inspiroval pořad „XP NRG – první tvůrci umělého vědomí na světě“ s účastí I. M. Danilova a ty cenné znalosti, se kterými se Igor Michajlovič upřímně podělil.

Allat je nejmenší a funkčně nejunikátnější fantomovou částicí Po. Jako součást elementární částice hraje důležitou roli jako silová částice a univerzální spojovací článek mezi fantomovými částicemi Po, které mají neslučitelný vnitřní potenciál a ve struktuře elementární...

Dopad čtvrté průmyslové revoluce se projeví na všech úrovních společnosti.

A co když není náš svět skutečný? A co když všichni žijeme v hologramu, uměle vytvořeném systému, jinými slovy v Matrixu? Při pohledu na svědectví a vědecké důkazy tohoto faktu vzniká mnoho otázek.

ZMĚNA KLIMATU: Co se děje a CO JE POTŘEBA DĚLAT? Hrozby a rizika nejbližšího desetiletí. Otázky a ODPOVĚDI. Jsme lidé – a CHCEME ŽÍT! Budoucnost lidstva. Jak přežít? Jaké změny nastanou v globální ekonomice a geopolitice? Jak budou znehodnoceny uměle vytvořené lidské ho...

Lidé odpradávna věděli, že náš hmotný svět je iluzorní a že náš život je jen sen nebo přelud.