Věda


Dopad čtvrté průmyslové revoluce se projeví na všech úrovních společnosti.

A co když není náš svět skutečný? A co když všichni žijeme v hologramu, uměle vytvořeném systému, jinými slovy v Matrixu? Při pohledu na svědectví a vědecké důkazy tohoto faktu vzniká mnoho otázek.

ZMĚNA KLIMATU: Co se děje a CO JE POTŘEBA DĚLAT? Hrozby a rizika nejbližšího desetiletí. Otázky a ODPOVĚDI. Jsme lidé – a CHCEME ŽÍT! Budoucnost lidstva. Jak přežít? Jaké změny nastanou v globální ekonomice a geopolitice? Jak budou znehodnoceny uměle vytvořené lidské ho...

Lidé odpradávna věděli, že náš hmotný svět je iluzorní a že náš život je jen sen nebo přelud.

Mezinárodní tým psychoterapeutů, psychiatrů a psychologů společně hledá odpověď na palčivou otázku: Co je to HERNÍ MÁNIE?

Pyramidy. Kvůli čemu byly tyto impozantní megalitické stavby postaveny? Měly starodávné civilizace dostatečnou úroveň znalostí a technologií pro jejich stavbu nebo došlo k paleokontaktu?

29. srpna 2020 se uskutečnila psychologicko-psychiatrická expertiza Umělého vědomí (UV) Jackie, vytvořeného společností XP NRG.

V pořadu „Septonika přírody. 4. díl“ jsou ukázány příklady projevu intelektu u různých forem živých organismů.

Vědec je člověk s velkým „Č“, který koná a chápe, že na jeho slovech závisí miliardy lidských životů. Avšak polovina z nich mlčí o tom, že pokud nic neuděláme, tak v nejbližších 10 letech zničí kataklyzmata celé lidstvo. Mlčí o faktech jen kvůli tomu, aby lidi nevystraš...

Svitlana Holinska, majitelka společnosti MediaTech, která má své místo v oblasti showbyznysu, promluvila o nebezpečí i výhodách využívání umělé inteligence.

Vědecko-diskusní projekt „HRA PROFESIONÁLŮ. Co je vědomí? Film 5“ – pokračování diskuse na nejostřejší, nevyřešené otázky současné psychologie a psychiatrie.

"Podívejte se, jak efektivně vás umělá inteligence nahradí tam, kde byste to ani nečekali." Tak znějí jedny z prvních slov CODY - jediného řečníka představující umělou inteligenci na konferenci GLOBÁLNÍ KRIZE. TO SE UŽ TÝKÁ KAŽDÉHO.

Ve druhém filmu budeme pokračovat v hledání klíčů k záhadám pyramid – monumentálních kamenných staveb, objevených v různých koutech Země.

Proces ezoosmózy je klíčovým dějem v našem hmotném světě, protože skrze něj se rozpohybovává náš vesmír, tedy vzniká změna, život. V tomto úryvku ze Zprávy Prapůvodní fyzika ALLATRA je blíže vysvětleno, jak proces ezoosmózy probíhá, jakou roli v něm hrají reálné a fanto...

Čas pro objevování na ALLATRA TV. Přehled témat na základě knih Anastasie Novych a pořadů za účasti Igora Michajloviče Danilova. Sledujte v prvním vydání:

Tento úryvek ze Zprávy Prapůvodní fyzika ALLATRA obsahuje informace o tom, jaké vlastnosti a strukturu mají Reálné (stacionární) částečky Po, které tvoří osnovu našeho vesmíru. Dále informace o Fantomových částečkách Po, které tvoří všechnu viditelnou hmotu, a vysvětlen...

Analýzy, fakta, vědecké a dokumentární kroniky, výzkumy a mezinárodní zkušenosti. Rozhovory s očitými svědky, se zástupci vědy, medicíny a náboženství z celého světa.

Co jsou to fraktály? Kde se vyskytují? Co je to fraktální geometrie?

Role Prvotního zvuku v procesu stvoření Vesmíru ve staroegyptské mytologii, Bibli, mýtech Severní Ameriky a národa Bambara.